PARTNER PORTALU
  • BGK

Ile dzieci pod opieką jednego wychowawcy?

  • PAP    26 lipca 2013 - 18:09
Ile dzieci pod opieką jednego wychowawcy?

Liczba dzieci i młodzieży na kolonii lub obozie, pozostających pod opieką jednego wychowawcy, nie może przekraczać 20 osób – przypomina MEN.
Podkreśla też, że za ich bezpieczeństwo odpowiadają przede wszystkim organizatorzy letniego wypoczynku.

„Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającym na koloniach i obozach jest podstawowym obowiązkiem organizatorów letniego wypoczynku" - przypomina na swojej stronie internetowej Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W piątek resort zwrócił uwagę, że sprawę bezpieczeństwa uczniów na wakacjach reguluje rozporządzenie MEN „w sprawie warunków, jakie muszą spełnić organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania".

MEN podkreśla, że kontrola organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży rozpoczyna się już w trakcie przyjmowania zgłoszeń. Dokumentację dotyczącą m.in. miejsca wypoczynku uczniów, kwalifikacji opiekunów i opieki medycznej analizuje kurator oświaty. W przypadku braku wymaganych do zgłoszenia dokumentów kurator żąda ich uzupełnienia. Kurator oświaty prowadzi także nadzór nad wypoczynkiem w trakcie jego trwania.

„Takie kontrole prowadzone są systematycznie przez cały okres wakacji przez wizytatorów kuratoriów oświaty. Stwierdzone przez nich nieprawidłowości mogą być podstawą do cofnięcia zezwolenia dla organizatorów, a kolonia lub obóz mogą zostać zamknięte" - ostrzega MEN.

MEN przypomina też, że organizatorzy wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży są zobowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. Wychowawcami mogą być m.in. nauczyciele, studenci z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym, osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, instruktorzy harcerscy lub trenerzy i instruktorzy sportowi.

Liczba uczestników kolonii lub obozu pozostających pod opieką jednego wychowawcy - podkreśla MEN - nie może przekraczać 20 osób. W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba osób pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15.

Rodzice mogą sprawdzić czy wybrane formy wypoczynku ich dzieci są zorganizowane zgodnie z prawem w rejestrze dostępnym na stronie www.wypoczynek.gov.pl.

Resort edukacji przypomina również, że w grudniu 2012 r. minister edukacji Krystyna Szumilas wystąpiła do ministra sprawiedliwości z propozycją wprowadzenia zmiany prawa określającej, że opiekę nad uczniami w czasie wypoczynku mogą sprawować wyłącznie osoby niekarane.

Ponadto trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia dotyczącego warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej.

„Zostaną przeanalizowane wszystkie zapisy obecnego rozporządzenia, ze szczególną uwagą na rozstrzygnięcia, które regulują wrażliwe kwestie, np. dotyczące wymagań stawianych wychowawcom i kierownikom wypoczynku oraz sposobu uzyskiwania kompetencji kadrowych przez te osoby" - zapewniło MEN.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.