PARTNER PORTALU
  • BGK

Inauguracja Projektu CHAMP

  • AT/mat. pras.    16 listopada 2011 - 17:59
Inauguracja Projektu CHAMP

23 listopada br. w Poznaniu podczas seminarium „Miasta na drodze do zrównoważonego rozwoju – zintegrowany system zarządzania.” Fundacja Sendzimira zainauguruje międzynarodowy Projekt CHAMP w Polsce.
Projekt CHAMP jest międzynarodowym przedsięwzięciem, które ma na celu rozpowszechnienie zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem w europejskich miastach i regionach.

Kształtowanie środowiska i zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju gospodarowanie zasobami musi być realizowane w sposób zintegrowany przy zaangażowaniu społeczności lokalnych. Pomoże to miastom w pełni  wykorzystać lokalne zasoby ludzkie i materialne, by w konsekwencji podnieść poziom i jakość życia mieszkańców.

System zintegrowanego zarządzania (IMS) jest oparty na systemie EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu) oraz normie zarządzania środowiskowego - ISO 14001. Na IMS składa się 5 głównych kroków, powtarzanych w cyklu rocznym.

Punktem wyjścia jest przegląd bazowy, a więc analiza obecnego stanu wyodrębnionych czynników zrównoważonego rozwoju w mieście. W oparciu o tę analizę następuje ustalenie celów, które są zapisywane w postaci programu strategicznego.

Do jego zatwierdzenia przez radnych niezbędna jest deklaracja polityczna. Po trzech krokach wstępnych następuje wdrażanie wcześniej ustalonych działań priorytetowych i ich ciągły monitoring. Ostatni krok to ewaluacja i sprawozdawczość.

Zarówno rezultaty, jak również sam proces zmian, wynikający z wdrażania IMS, przynoszą miastu szereg korzyści. Wśród najważniejszych wymienić można:

- Zwiększenie szans miasta w ubieganiu się o środki z grantów, funduszy i programów Unii Europejskiej w obszarze zrównoważonego rozwoju, ze względu na gwarancję odpowiedniego wdrożenia finansowanego projektu i wykorzystania uzyskanych środków;
- Wymierne oszczędności wskutek racjonalnego i efektywnego gospodarowania zasobami;
- Poprawa jakości życia mieszkańców;
- Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta i budowa jego marki – IMS jako źródło przewagi konkurencyjnej;
- Zwiększenie efektywności i skuteczności administrowania miastem oraz wzrost jakości usług oferowanych mieszkańcom i innym interesariuszom;
- Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta – miasto przyjazne mieszkańcom i środowisku, sprawnie zarządzane tworzy dobry klimat dla nowych inwestycji.

Zadaniem Projektu CHAMP jest zachęcić polskie miasta do osiągnięcia korzyści, wynikających z wdrożenia IMS.

- Na tym jednak jego rola się nie skończy. Miasta i regiony, które przystąpią do Projektu mogą liczyć na ofertę szkoleń i doradztwo Krajowego Centrum Szkoleń CHAMP, dostarczenie metodologii i skutecznych narzędzi pomocnych we wdrożeniu IMS – mówi Karolina Maliszewska, wiceprezes Fundacji Sendzimira.

W Projekt jest zaangażowanych szereg instytucji z krajów Europy, m.in. Unia Miast Bałtyckich (Finlandia), ICLEI – Local Governments for Sustainability (Niemcy), Lake Constance Foundation (Niemcy), Ambiente Italia (Włochy), SES Efficiency (Hiszpania). Projekt   CHAMP   jest współfinansowany m.in. przez instrument finansowy Unii Europejskiej LIFE+.

Inauguracja projektu odbędzie się 23 listopada w Poznaniu (zabierz głos/oceń prezydenta) podczas Targów "Gmina 2011" na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Fundacja Sendzimira i Bodensee Stiftung organizują seminarium „Miasta na drodze do zrównoważonego rozwoju – zintegrowany system zarządzania”.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.