PARTNER PORTALU
  • BGK

Indywiudalne zajęcia na masową skalę

  • pap    28 października 2013 - 20:41
Indywiudalne zajęcia na masową skalę

Ponad 11 tys. uczniów z 72 wrocławskich szkół wzięło udział w specjalnych indywidualnych zajęciach pozalekcyjnych. Podsumowano właśnie dwuletni projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III wrocławskich szkół podstawowych".
Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III wrocławskich szkół podstawowych", w którym wzięły udział 72 wrocławskie szkoły podstawowe, był prowadzony od września 2011 r. do lipca 2013 r.

Jak powiedział w poniedziałek podczas konferencji podsumowującej projekt, dyrektor Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich Krzysztof Czaja, przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem. "Zależało nam na tym, aby jak najwięcej dzieci mogło uczestniczyć w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach, a przy tym najefektywniej wykorzystać środki, które mieliśmy na to zadanie. W pełni nam się to udało" - dodał Czaja.

Wrocławscy uczniowie mogli wziąć udział w 26 rodzajach zajęć, które odbywały się w siedmiu blokach tematycznych. Znalazły się wśród nich zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne oraz gimnastyka korekcyjna.

W programie edukacyjnym przewidziano również specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, wśród których znalazły się: biofeedback, arteterapia, dogoterapia, kinezjologia edukacyjna, terapia psychologiczno-pedagogiczna, terapia ADHD oraz terapia rozwoju psychoruchowego. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Jak powiedziała zastępca dyrektora Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich Anna Prostak, celem projektu było stworzenie dzieciom rozwoju na miarę ich indywidualnych możliwości. "Projekt umożliwił uczniom indywidualną pracę z nauczycielem przy pomocy specjalnie dobranych i zakupionych wcześniej pomocy naukowych. Chodziło o zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia" dodała Prostak.

Zadaniem projektu było również uruchomienie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, w tym matematyczno-przyrodniczych, rozwijających zainteresowania lub znajomość języków obcych . Miał on zapewnić każdemu dziecku z pierwszej, drugiej i trzeciej klasy, ofertę edukacyjno-wychowawczo-profilaktyczną, zgodną z indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi. Według organizatorów, przyczynił się również do zwiększenia dostępności i podniesienia jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom, w szczególności tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III wrocławskich szkół podstawowych" był największym projektem systemowym na Dolnym Śląsku, a drugim w kraju, tuż po projekcie realizowanym przez Gminę Warszawa.

Budżet całego przedsięwzięcia wyniósł ponad 6,5 mln zł, z czego za przeszło 2 mln zł zakupiono pomoce naukowe i potrzebne wyposażenie do szkół, natomiast około 4,5 mln zł wydano na bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci. Było to w sumie prawie 80 tys. godzin zajęć.

Przedsięwzięcie w 85 proc. zostało sfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem przedsięwzięcia był Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich, który współpracował z Wydziałem Edukacji oraz Biurem Zarządzania Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.