PARTNER PORTALU
  • BGK

Infolinia, mapa szkół: rodzic sześciolatka może sprawdzić szkołę

  • bad    21 sierpnia 2015 - 15:26
Infolinia, mapa szkół: rodzic sześciolatka może sprawdzić szkołę
Mapa szkół pozwoli sprawdzić szkołę 6-latka. Fot. MEN

Infolinia i mapa szkół – m.in. dzięki nim rodzice poznają szkołę, do której pójdzie ich dziecko.
Pod numerem telefonu 22 34 74 700 od poniedziałku do piątku w godzinach 10-18 rodzice mogą zgłosić potrzebę interwencji w konkretnej szkole, która – ich zdaniem – jest nieprzygotowana na przyjęcie sześciolatków.

Mogą skorzystać również z formularza kontaktowego na stronie internetowej MEN, jeśli chcą zgłosić problem. Formularz znajduje się tutaj.

Zgłoszenie trafi do odpowiedniego kuratorium oświaty, którego pracownicy sprawdzą je lub przekażą interwencję innym instytucjom (organom prowadzącym szkoły, Państwowemu Inspektoratowi Sanitarnemu i stacjom sanitarno-epidemiologicznym).

Mapa szkół pozwoli sprawdzić placówkę

Na stronie internetowej MEN jest dostępna mapa szkół. Można na niej znaleźć podstawowe informacje o szkole, m.in. o liczbie uczniów i oddziałów klasy pierwszej, liczbie zatrudnionych w szkole nauczycieli, posiadanym przez szkołę wyposażeniu, funkcjonowaniu świetlicy, czy też możliwości korzystania ze stołówki szkolnej.

Czytaj też: Czy 6-latki powinny rozpocząć naukę w szkole?

Najważniejszym elementem mapy są jednak, opublikowane przy każdej z monitorowanych szkół, wyniki ankiet adresowanych do: dyrektorów, rad rodziców oraz wizytatorów kuratoriów oświaty oceniające poziom przygotowania szkoły do przyjęcia dzieci 6 – letnich. Mapa znajduje się tutaj.

Rodzice, zanim poślą dziecko do szkoły, powinni pamiętać:

* Możliwe jest odroczenie nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej tylko na wniosek rodzica, poparty opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej; dyrektor nie może odmówić odroczenia.

* Rodzice sześciolatków już po rozpoczęciu roku szkolnego (do końca grudnia) mogą odroczyć obowiązek szkolny i przenieść dziecko do przedszkola – potrzebna będzie opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

* Na wniosek rodzica, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej ze względu na jego poziom rozwoju i osiągnięć w danym roku szkolnym lub stan zdrowia. Wniosek musi zaopiniować wychowawca oddziału.

* Uczniowie w klasach I-III szkoły podstawowej mają prawo do swobodnej organizacji zajęć; lekcje nie muszą trwać 45 minut.

* Rodzice uczniów mogą zdecydować o tzw. nauczaniu domowym i złożyć wniosek w dowolnym momencie roku szkolnego.

* Rodzice będą musieli być informowani o każdym spotkaniu zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, opracowujących indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.

* Szkoły nie mogą pobierać opłat od rodziców za korzystanie z dziennika elektronicznego.

* Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej mają prawo do prac domowych dostosowanych do ich możliwości. Rodzice uczniów mogą współpracować z nauczycielem w tym zakresie.

* Uczniowie mają zagwarantowaną w ustawie możliwość odrabiania pracy domowej podczas pobytu w świetlicy oraz korzystania z zajęć dostosowanych do ich zainteresowań.

* Rodzice nie muszą obowiązkowo ubezpieczać dzieci w szkołach, także w czasie wycieczki i imprezy szkolnej organizowanych w kraju, ponieważ ubezpieczenie wypadkowe NNW jest dobrowolne dla wszystkich.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.