PARTNER PORTALU
  • BGK

Inspekcja Sanitarna skontrolowała szkoły

  • PAP    20 września 2013 - 12:12
Inspekcja Sanitarna skontrolowała szkoły

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego lubuska Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrole w szkołach dot. przygotowania placówek do przyjęcia uczniów. Wyniki kontroli nie wykazały rażących uchybień w zakresie sanitarno-higienicznym i technicznym.
Inspektorzy sprawdzali stan techniczny placówek, zakres i jakość wykonanych podczas wakacji remontów i innych prac.

Lubuskie placówki szkolne w większości zostały dobrze przygotowane do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. Przeprowadzono wiele prac, które wpłynęły na poprawę warunków pobytu uczniów - wynika z raportu Inspekcji Sanitarnej.

"Nadal jednak, z uwagi na brak pieniędzy, w wielu przypadkach wykonywane są głównie prace wynikające z zaleceń i obowiązków nałożonych decyzjami administracyjnymi" - powiedziała kier. Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Agnieszka Woźniczka.

Z danych Sanepidu wynika, że podczas wakacji prace remontowo-przygotowawcze prowadzono w 252 lubuskich szkołach. Remontowano sale dydaktyczne, bloki żywieniowe i sportowe oraz toalety i łazienki. W wielu szkołach wykonywano szereg prac modernizacyjno-remontowych, a także porządkowych.

Zdecydowana większość placówek oświatowych zakończyła remonty, modernizacje i inne prace przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jednak nie wszystkie. W trzech prace remontowe zakończą się do 30 września br., a w 13 szkołach będą kontynuowane podczas roku szkolnego.

"W celu zapewnienia uczniom bezpiecznych warunków pobytu w tych placówkach, dyrektorzy zobowiązali się, iż prace będą kontynuowane z pełnym zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów uczęszczających na zajęcia. Remontowane sale dydaktyczne i pomieszczenia kompleksów sportowych zostaną wyłączone z użytkowania, a miejsca rozbudowy będą niedostępne dla uczniów" - podkreśliła Woźniczka.

Inspekcja podsumowała także wyniki przeprowadzonych w minionym roku szkolnym kontroli stanowisk pracy ucznia, czyli dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów w lubuskich szkołach.

Woźniczka przypomniała, że to ważny element mający wpływ na zdrowie dzieci i młodzieży. Nieodpowiednie stanowisko pracy jest bowiem nie tylko przyczyną zmęczenia, ale także prowadzi do powstawania wad postawy.

"Analiza zebranych podczas kontroli informacji oraz porównanie wyników badań z lat ubiegłych wskazują, iż pomimo wyposażania coraz większej liczby szkół w meble posiadające certyfikaty, liczba niedostosowanych stanowisk pracy ucznia i przedszkolaka utrzymuje się na podobnym poziomie" - powiedziała Woźniczka.

Badaniami objęto 220 placówek, w których oceniono ponad 9,1 tys. stanowisk pracy ucznia/przedszkolaka. Nieprawidłowości dotyczyły 619 (tj. 6,7 proc.) ocenionych stanowisk. W skontrolowanych placówkach edukacyjnych użytkowanie mebli niedostosowanych do wzrostu uczniów dotyczyło 16 proc. przedszkoli, 21 proc. szkół podstawowych oraz 26 proc. gimnazjów.

Najczęściej nieprawidłowości dotyczyły: braku właściwego oznakowania mebli edukacyjnych, nieodpowiedniego zestawienia ławki i krzesła, niedostosowania rozmiaru mebli do wzrostu dziecka, czy braku informacji w dziennikach lekcyjnych na temat rozmiaru mebli odpowiadających danemu uczniowi.

W większości przypadków uchybienia te usuwano podczas kontroli. Stan techniczny mebli w skontrolowanych szkołach i przedszkolach oceniono jako dobry.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.