PARTNER PORTALU
  • BGK

Inspekcja w gimnazjum w Kleszczowie

  • www.fakty.bai.pl    19 września 2011 - 14:15
Inspekcja w gimnazjum w Kleszczowie

Państwowa Inspekcja Pracy zakończyła kontrolę w Publicznym Gimnazjum w Kleszczowie.
Społeczny Inspektor Pracy wskazywał konkretne przykłady nieprzestrzegania przepisów prawa zawartego w ustawie Karta Nauczyciela przez dyrektor Renatę Skalską. Nie ukrywa w piśmie do PIP, że zrobił to pod wpływem sygnałów płynących od innych nauczycieli.

Dyrektor Skalska odmówiła mu działającemu jako SIP np. wglądu to teczek akt osobowych pracowników. Doprowadził jednak do tego, aby obejrzeć przynajmniej akta swoje oraz innego nauczyciela, który także wystąpił o zgodę na takie czynności. Wtedy też, jego zdaniem, potwierdziły się obawy części nauczycieli co do nieprawidłowości nawiązania stosunku pracy.

Było to w czerwcu 2009 roku. Wielu nauczycieli po zdanym egzaminie na nauczyciela mianowanego pomimo, iż spełniali wszystkie ustawowe warunki pozostawało ciągle w zatrudnianiu na umowę o pracę, a nie jak obliguje prawo na podstawie mianowania. Taki stan rzeczy zapełnienie inaczej kreuje status zatrudnienia w zawodzie nauczyciela, począwszy od odpowiedzialności dyscyplinarnej, a skończywszy na większej ochronie stosunku pracy.

Np. dyrektor nie może udzielić nagany nauczycielowi mianowanemu z pominięciem komisji odpowiedzialności dyscyplinarnej. „Mianowanemu” w przypadku utraty pracy przysługuje 6– miesięczna odprawa, a nauczycielowi w niższej randze te pieniądze nie przysługują.

Oczywiście w przypadku zaistnienia takich spraw każdy z nauczycieli wobec którego nie przestrzegano by praw łatwo udowodniłoby przed sądem pracy stan faktyczny. Pytanie nasuwa się jednak: po co nam prawo, którego istnienie musi potwierdzać dodatkowo sąd narażając dodatkowo poszczególne osoby, w tym skarb państwa, na dodatkowe koszty.

Sprawę, o której powiadomił PIP Społeczny Inspektor Pracy już od dawna znał Związek Nauczycielstwa Polskiego. 6 marca 2008 r. prezes Oddziału Bełchatowskiego ZNP Marianna Wasiak-Zbrojewska przewidując ewentualne problemy prawne na tym polu rozesłała pisma do wszystkich placówek oświatowych w gminie Kleszczów z prośbą o podanie informacji: „Czy nauczyciele, którzy w latach 2004-2007 uzyskali stopień nauczyciela mianowanego otrzymali od dyrektora zgodnie z art. 5a i 5b ustawy Karta Nauczyciela potwierdzenie przekształcenia stosunku pracy na piśmie”.

Już 18 marca dyr. Skalska odpowiedziała jednoznacznie na to zapytanie: „Informuję, że nauczyciele (...) uzyskali stosowne potwierdzenie przekształcenia stosunku pracy, jeżeli zostały spełnione warunki ustawy”.

A to, jak wykazuje SIP, nie jest prawdą. Jeszcze do 2 marca tego roku w teczkach osobowych takiego dokumentu nie było. Stwierdził to ponownie po 2 latach przeprowadzając kontrolę akt osobowych swoich i jeszcze jednego nauczyciela mianowanego, który wyraził na to zgodę. Dlatego SIP sugeruje, że dyrektor Skalska będąc funkcjonariuszem publicznym poświadczyła nieprawdę, czym rozmyślnie wprowadziła w błąd władze związku chcąc uniknąć kontroli stosownych służb i odpowiedzialności za łamanie praw pracowniczych.

Jednak już 7 marca tego roku, jak podaje SIP, dyrektor Skalska i główna księgowa pojedynczo wzywała do gabinetu nauczycieli mianowanych i przedstawiały im do podpisu zaświadczenia przekształcające stosunek pracy z datą ich uzyskania a nie z datą bieżącą. A takie czynności to zwyczajne antydatowanie, które jest przestępstwem przeciwko wiarygodności dokumentów.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.