PARTNER PORTALU
  • BGK

Inwestycje w wałbrzyską oświatę

  • GK/um.walbrzych.pl    5 lutego 2012 - 11:03
Inwestycje w wałbrzyską oświatę

Na zaplanowane przez gminę Wałbrzych prace modernizacyjne w infrastrukturze szkolnej w 2012 r. samorząd przeznaczy ok. 3-4 mln zł.
Prace obejmą: dokończenie Centrum Dydaktyczno-Rehablitacyjnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi, remonty łazienek i toalet w PSP nr 5, 17, 22, 37, Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2, Publicznych Gimnazjach nr 1,5,7, prace termomodernizacyjne w salach gimnastycznych PG 1 i PSP 17, termomodernizacja budynków PSP 5 i PSP 31.

Na poprawę infrastruktury szkolnej zaplanowano wydatki ok. 3-4 mln zł. Ponadto gmina Wałbrzych pozyskała ze środków Unii Europejskiej 2 768 587,1 zł na 3 projekty edukacyjne.

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha” obejmie 16 placówek. 998 uczniów będzie uczestniczyć w zajęciach w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, które skierowane są do dzieci z ryzykiem dysleksji, z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, z zaburzeniami mowy oraz wymagających różnych terapii jak: socjoterapii, psychoedukacji, biblioterapii, czy dogoterapii dla niepełnosprawnych.

Projekt przewiduje także zajęcia rozwijające m.in. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, językowe, plastyczno-techniczne, muzyczne, w tym wokalno-instrumentalne, taneczne i teatralne itp.

Drugi projekt „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach” obejmie 6 wałbrzyskich szkół w tym 4 gimnazja i 2 podstawówki. Planowana liczba dzieci, która weźmie udział w projekcie w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 to 279.

Projekt obejmuje zajęcia dydaktyczne tj. matematyka, języki obce, nauki przyrodnicze, informatyka, zajęcia z przedsiębiorczości i psychologiczne. Ponadto do szkół zakupiono sprzęt komputerowy i multimedialny, a także pomoce dydaktyczne.

Trzeci z projektów „Nowa szansa”, realizowany w PG 6, przewiduje zajęcia z 14 przedmiotów, w tym: matematyka, chemia, zajęcia pedagogiczne, psychologiczne, sportowe, doradztwa edukacyjno-zawodowego, terapeutyczne i korekcyjne.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.