PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak gminy kontrolują organizację szkół?

  • GK    29 października 2012 - 09:57
Jak gminy kontrolują organizację szkół?

Jedna czwarta gmin nie przekazuje dyrektorom szkół żadnych wytycznych do tworzenia arkuszy organizacyjnych. Najrzadziej przekazują je gminy wiejskie.
Taki między innymi płynie wniosek z podsumowania badania ankietowego „Zarządzanie oświatą w gminach” zrealizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim.

Badanie wykazało także, że we wszystkich typach gmin poza miastami na prawach powiatu plan finansowy szkół jest w około 60 proc. przypadków tworzony na podstawie planu ubiegłorocznego. Poniżej 40 proc. gmin opiera się przede wszystkim na arkuszach organizacyjnych.

W miastach na prawach powiatu odwrotnie, ponad 55 proc. tych miast opiera się przede wszystkim na arkuszach organizacyjnych. Bon oświatowy jest rzadko wykorzystywany, przede wszystkim w miastach, zwłaszcza dużych.

Arkusz organizacyjny jest podstawowym narzędziem organizacji pracy szkoły. Arkusz tworzy dyrektor, samorząd jako organ prowadzący jedynie go akceptuje. Z tego względu kluczowe jest sporządzanie wytycznych, co do sposobu organizacji szkół w danym roku szkolnym.

Jedna czwarta gmin nie przekazuje dyrektorom szkół żadnych wytycznych do tworzenia arkuszy organizacyjnych. Najrzadziej wytyczne przekazują gminy wiejskie, najczęściej miasta.

Przekazywane do arkuszy organizacyjnych wymagania to najczęściej zasady podziału oddziałów na grupy (44 proc. gmin, w tym najrzadziej gminy wiejskie), minimalna liczba uczniów w oddziale (43 proc., w tym najczęściej miasta nie będące miastami na prawach powiatu), etaty bibliotekarskie na szkołę (38 proc., najczęściej miasta na prawach powiatu) oraz maksymalna liczba uczniów w oddziale (32 proc., najczęściej miasta na prawach powiatu).

<!-- pagebreak //-->

Bez względu na rodzaj gminy, wytyczne do arkuszy organizacyjnych przekazywane są najczęściej ustnie podczas spotkań z dyrektorami (60 proc. gmin) oraz w postaci przyjętego oficjalnie przez gminę dokumentu (40 proc.). Nieformalny dokument stosowany jest zdecydowanie rzadziej (15 proc. gmin). Wśród innych jednostek jedynie miasta na prawach powiatu wyróżniają się wysokim odsetkiem nieformalnych oddziaływań na dyrektorów (37,1 proc.).

Samo posiadanie wytycznych do arkusza organizacyjnego nie oznacza jeszcze, że arkusze będą tworzone zgodnie z wymaganiami organu prowadzącego. Ważne jest jak ściśle samorząd wymaga przestrzegania wytycznych od swoich dyrektorów.

Tylko co czwarta gmina ściśle egzekwuje stworzone przez siebie wytyczne do arkuszy organizacyjnych. Najczęściej są to miasta – jedna trzecia z nich. Około 70 proc. gmin dopuszcza odstępstwa od wymagań w uzasadnionych przypadkach, co pokazuje, że chociaż wytyczne są tworzone, to nie są one kluczowe przy tworzeniu arkuszy.

Podstawową formą weryfikowania arkuszy organizacyjnych szkół jest indywidualna rozmowa z każdym dyrektorem – robi to 80 proc. gmin. Prawdopodobnie ze względu na dużą liczbę szkół i brak możliwości bezpośredniego kontaktu z dyrektorem, jest to nieco mniej popularne w miastach na prawach powiatu.

60 proc. gmin sprawdza zgodność arkuszy z ramowym planem nauczania, a około 50 proc. porównuje arkusz danego roku szkolnego z arkuszem roku poprzedniego. Nieco mniej gmin analizuje wpływ arkusza na wydatki szkół.

Niewiele gmin (20 proc.) wykorzystuje proste wskaźniki (np. liczba etatów nauczycielskich na oddział klasowy), jeszcze mniej kieruje się uwagami rodziców lub rady szkoły.

Miasta na prawach powiatu gorzej oceniają swoich dyrektorów niż pozostałe gminy. Wśród gmin 70 proc. uważa, że dyrektorzy rzetelnie przygotowują arkusze organizacyjne, a w miastach na prawach powiatu tylko 55 proc. Miasta na prawach powiatu mają bardziej wyspecjalizowane służby, zdolne dokładniej przyglądać się proponowanym przez dyrektorów arkuszom, co może odpowiadać za przyczynę tego zróżnicowania.

– Innym wytłumaczeniem może być wielkość samorządu. W dużych miastach, gdzie między dyrektorem a samorządem zazwyczaj nie ma bezpośredniego kontaktu, łatwiej zawyżyć swoje potrzeby, licząc, że nie zostanie to zauważone – czytamy w raporcie „Zarządzanie oświatą w gminach”. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • podpisałem, 2012-10-29 22:02:29

    Najlepiej ustnie - wicie, rozumicie - wtedy nie pozostają ślady łamania kregosłupów.