Jak gminy kontrolują organizację szkół?

Jedna czwarta gmin nie przekazuje dyrektorom szkół żadnych wytycznych do tworzenia arkuszy organizacyjnych. Najrzadziej przekazują je gminy wiejskie.
Jak gminy kontrolują organizację szkół?
Taki między innymi płynie wniosek z podsumowania badania ankietowego „Zarządzanie oświatą w gminach” zrealizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim.

Badanie wykazało także, że we wszystkich typach gmin poza miastami na prawach powiatu plan finansowy szkół jest w około 60 proc. przypadków tworzony na podstawie planu ubiegłorocznego. Poniżej 40 proc. gmin opiera się przede wszystkim na arkuszach organizacyjnych.

W miastach na prawach powiatu odwrotnie, ponad 55 proc. tych miast opiera się przede wszystkim na arkuszach organizacyjnych. Bon oświatowy jest rzadko wykorzystywany, przede wszystkim w miastach, zwłaszcza dużych.

Arkusz organizacyjny jest podstawowym narzędziem organizacji pracy szkoły. Arkusz tworzy dyrektor, samorząd jako organ prowadzący jedynie go akceptuje. Z tego względu kluczowe jest sporządzanie wytycznych, co do sposobu organizacji szkół w danym roku szkolnym.

Jedna czwarta gmin nie przekazuje dyrektorom szkół żadnych wytycznych do tworzenia arkuszy organizacyjnych. Najrzadziej wytyczne przekazują gminy wiejskie, najczęściej miasta.

Przekazywane do arkuszy organizacyjnych wymagania to najczęściej zasady podziału oddziałów na grupy (44 proc. gmin, w tym najrzadziej gminy wiejskie), minimalna liczba uczniów w oddziale (43 proc., w tym najczęściej miasta nie będące miastami na prawach powiatu), etaty bibliotekarskie na szkołę (38 proc., najczęściej miasta na prawach powiatu) oraz maksymalna liczba uczniów w oddziale (32 proc., najczęściej miasta na prawach powiatu).

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Najlepiej ustnie - wicie, rozumicie - wtedy nie pozostają ślady łamania kregosłupów.

podpisałem, 2012-10-29 22:02:29 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE