PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak licealiści przygotowani są do nowej matury

  • bad    23 października 2014 - 17:48
Jak licealiści przygotowani są do nowej matury

86 proc. uczniów II klas liceów ogólnokształcących, którzy w czerwcu 2014 r. wzięli udział w badaniu Diagnoza przedmaturalna z języka polskiego, z powodzeniem zdałoby egzamin z języka polskiego. Badani mieli jednak problemy z bardziej wyszukanym słownictwem, streszczaniem tekstów i umiejętnością wypowiadania się o złożonych problemach, a także z argumentowaniem.
Przeprowadzone przez Instytut Badań Edukacyjnych badanie między innymi miało na celu przybliżenie uczniom i nauczycielom nowej formuły egzaminu maturalnego, która obowiązywać będzie od 2015 r. Licealiści z drugich klas mogli sprawdzić, jak dadzą sobie radę z częścią pisemną na poziomie podstawowym.

Czytaj też: Nauczyciele: samorządy stosują wobec nas niecne praktyki

Badanie we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przeprowadzono w 50 szkołach. Każda inna szkoła mogła też sama skorzystać z zestawów zadań, które zostały udostępnione przez IBE oraz CKE.

W diagnozie przedmaturalnej wzięło udział blisko 4 tys. uczniów II klas liceów ogólnokształcących (2 477 dziewcząt i 1 408 chłopców). Była to losowa próba reprezentatywna dla całego rocznika licealistów, w związku z czym na podstawie wyniku można wnioskować o poziomie sprawdzanych umiejętności wśród drugoklasistów w całej Polsce. Badanie przeprowadzono zgodnie z procedurami obowiązującymi na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

Czytaj też: Praca nauczyciela: pensje powyżej średniej, dodatki i imponujące urlopy

Sprawdzało ono, w jakim stopniu uczniowie opanowali umiejętności:

* czytania tekstu popularnonaukowego/publicystycznego/politycznego - na różnych poziomach znaczeń;

* pracy z tekstem popularnonaukowym/publicystycznym/politycznym (np. streszczanie, dokonywanie przekształceń);

* przeprowadzenia analizy problemu, zajęcia stanowiska, sformułowania tezy będącej próbą jego rozwiązania;

* dokonania interpretacji tekstu literackiego pod kątem zawartego w poleceniu problemu oraz w powiązaniu z innymi tekstami kultury;

* przedstawienia rzeczowych argumentów uzasadniających stanowisko;

* tworzenia spójnej oraz poprawnej pod względem języka i zapisu wypowiedzi pisemnej.

Uczeń mógł uzyskać w sumie 70 punktów, w tym 20 punktów za test i 50 za wypracowanie.

Zdecydowanie częściej badani uczniowie wybierali do pisania rozprawkę (prawie 89 proc.) niż interpretację poezji (niespełna 10 proc.). Byli też tacy, którzy nie podjęli się napisania wypracowania w ogóle (niecałe 2%).

86 proc. badanych uzyskało powyżej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. Czyli tyle osób potencjalnie zdałoby egzamin maturalny.

Należy jednak mieć na względzie, że diagnoza została przeprowadzona na rok przed egzaminem maturalnym i że mobilizacja uczniów podczas egzaminu jest dużo większa niż podczas badania.

Wyniki ogólne z I części egzaminu, dotyczącego rozumienia tekstu, pokazały, że uczniowie nieźle poradzili sobie z nowego typu arkuszem egzaminacyjnym. Najłatwiejsze dla drugoklasistów okazały się zadania odwołujące się do ich kompetencji leksykalnej - uczniowie dobrze poradzili sobie z rozpoznaniem znaczeń słów, w tym synonimów. Wciąż mieli jednak problemy:

* leksykalno-frazeologiczne w zakresie słownictwa spoza rejestru polszczyzny potocznej - wyszukanego, specjalistycznego, abstrakcyjnego;

* w odbiorze tekstów i tworzeniu własnych wypowiedzi, na co wpływ ma zbyt ubogi słownik uczniów (powoduje nieprecyzyjne formułowanie sądów i ogranicza możliwość swobodnego wypowiadania się);

* z napisaniem w pełni poprawnego streszczenia, nie potrafili np. hierarchizować informacji;

* z rozwiązaniem zadań, które sprawdzały umiejętność czytania tekstu na poziomie struktury, (np. problemy z określeniem funkcji zastosowanego w tekście zabiegu retorycznego);

* z brakiem sprawności językowej, która ułatwiłaby wypowiadanie się o złożonych, abstrakcyjnych zagadnieniach;

* z błędami składniowymi, leksykalnymi i stylistycznymi zakłócającymi sens formułowanych przez uczniów wypowiedzi.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.