PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak podzielić kasę z subwencji oświatowej?

  • AT    12 marca 2013 - 19:17
Jak podzielić kasę z subwencji oświatowej?

Od 2013 roku wzrasta do 0,4 proc. wysokość rezerwy tworzonej w ramach części oświatowe subwencji ogólnej. Oznacza to, że do podziału będzie nieco ponad 158 milionów złotych. Ministerstwo edukacji przygotowało kryteria podziału tych pieniędzy.
Podczas najbliższego posiedzenia Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przyjęte mają zostać kryteria rozdysponowania w roku 2013 rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich kategorii samorządów terytorialnych, zaplanowana w budżecie państwa wynosi w bieżącym roku dokładnie 39 509 195 tys. zł.

Z tej kwoty wydzielona zastanie rezerwa w wysokości 0,4 proc. W poprzednim roku odpis na tę rezerwę wynosił 0,25 proc., ale posłowie znowelizowali ustawę o dochodach jst i podnieśli go 0,15 proc. To była propozycja kompromisowa pomiędzy powrotem do poziomu 0,6 proc. a likwidacją tej rezerwy w ogóle.

Na co będą mogły być przeznaczone te środki?

Ministerstwo Edukacji Narodowej zaproponowało kryteria podziału rezerwy. Część spośród nich jest kontynuacją wcześniejszych zasad, ale są też nowe propozycje.

Jak informuje Marek Wójcik, dyrektor Związku Powiatów Polskich nie ulega też wątpliwości, że dyskusja nad tymi kryteriami może być burzliwa, bowiem:

- niestety wciąż wręcz preferuje się samorządy, które nie ubezpieczają obiektów szkolnych,

- w 6 spośród 8 proponowanych kryteriów, podtrzymywana jest zasada, nie dopuszcza się możliwości skorzystania z środków rezerwy samorządów nie wydających całości subwencji oświatowej na działania bieżące (mimo, że łącznie z nakładami majątkowymi przekraczają wysokość subwencji),

- kryteria dofinansowania remontów bieżących mających na celu dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci 6-letnich uczących się w I klasie szkoły podstawowej różnicują znacząco samorządy wiejskie i miejskie,

- kryterium 8 pt. „Inne zadania o jednorazowym charakterze, nie uwzględnione w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013" jest zbyt ogólne, pozwala na przyznanie środków niemal w każdej sytuacji,

- kwestia drobniejszej rangi, bardziej natury technicznej niż merytorycznej. Warunek przyznawania środków na odprawy dla zwalnianych nauczycieli, po wyłączeniu z liczby etatów tych dotyczących osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych, może spowodować wykluczenie z dofinansowania tych samorządów, które rzeczywiście zmniejszą zatrudnienie. Przykład: 2012 rok - zatrudnienie w szkole 50 etatów, w tym 5 dotyczy osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych; rok 2013 - zatrudnienie 48 etatów, w tym 2 dotyczących osób przebywających na urlopach wychowawczych i bezpłatnych. Stosując wskaźnik proponowany przez resort - pomiędzy rokiem 2012 a 2013 wzrosło zatrudnienie z 45 do 46 etatów i środków z rezerwy samorząd nie otrzyma.

Poniżej krótka charakterystyka kryteriów proponowanych przez MEN.

1. Korekty kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 z tytułu błędów statystycznych:

- popełnionych przez kuratoria oświaty przy agregowaniu danych systemu informacji oświatowej,

- powstałych w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy agregowaniu oraz weryfikowaniu danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.