PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak wystawić ocenę nauczycielowi?

  • GK    6 kwietnia 2012 - 13:15
Jak wystawić ocenę nauczycielowi?

Dyrektorzy wystawiają oceny pozytywne nauczycielom ze względu na trudności w udowodnieniu nieodpowiednich metod oraz sformalizowaną procedurę kontroli. Ministerstwo na razie bada problem.
Zgodnie z art. 6a ust. 1 Karty nauczyciela oraz art. 3 ust. 1 rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego praca nauczyciela podlega ocenie i może być dokonana w każdym czasie, jednak nie wcześniej niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej.

Czytaj też: Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli do zmiany

Według posłanki Małgorzaty Niemczyk, z treści tych przepisów wynika, że nawet złożona przez rodziców skarga na nauczyciela nie spowoduje wszczęcia kontroli.

– Jeżeli jednak kontrola takiego pracownika zostanie przeprowadzona, okazuje się, że dyrektorzy szkół wystawiają oceny pozytywne ze względu na trudności w udowodnieniu nieodpowiednich metod oraz sformalizowaną procedurę kontroli – twierdzi posłanka Małgorzata Niemczyk.

Dodaje, że instytucje zarządzające oświatą także nie ryzykują negatywnej oceny, gdyż to właśnie oni rekomendują dyrektorów placówki oświatowej. Oznacza to, że podstawowe obowiązki, takie jak przychodzenie na czas do pracy, przygotowywanie się do zajęć, nie są egzekwowane.

Czytaj też: Oświata jest kompletnie rozchwiana

– System skutecznej kontroli powinien być efektywny i przynosić rezultaty. Oczywiste jest, że uczniowie i ich rodzice takich uprawnień samodzielnie nie mogą wykonywać. Jednak odpowiednie działania powinny zostać podjęte, tak aby dyrektorzy, tak jak inni pracodawcy, posiadali możliwość decydowania o zwolnieniu nauczyciela czy wysokości jego zarobków – argumentuje posłanka.

Czytaj też: Manewry z Kartą nauczyciela

W związku z tym zwróciła się do minister edukacji narodowej z pytaniem, czy ministerstwo planuje dokonać zmian w sposobie przeprowadzania kontroli pracy nauczycieli. Posłankę niepokoi także sytuacja, w której kontrola pracy nauczycieli jest limitowana czasowo.

Odpowiadając na interpelację posłanki, minister Krystyna Szumilas poinformowała, że jeszcze w poprzedniej kadencji powołany został zespół, którego zadaniem jest przygotowanie propozycji założeń dokumentu dotyczącego statusu zawodowego nauczycieli. W skład tego zespołu wchodzą m. in. przedstawiciele środowisk samorządowych, naukowych, oświaty niepublicznej oraz związków zawodowych. Podjęto również badania dotyczące czasu pracy nauczycieli oraz analizy regulacji prawnych w zakresie awansu zawodowego i odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Według minister, dopiero wyniki tych badań oraz zakończenie prac zespołu pozwolą na ocenę zakresu ewentualnych zmian przepisów prawa.×
KOMENTARZE (2)

  • obserwator, 2012-04-07 23:46:54

    Szkoda, że nie ma kto odpowiednio ocenić dyrektorki szkoły, która na wywiadówce częstuje rodziców i nauczycieli alkoholem. Radni gminy nie widzą w tym nic złego.
  • BAMBUS, 2012-04-06 15:55:34

    OCENA JEST JAK NAJBARDZIEJ PROSTA, TYLE TYLKO, ZE TRZEBA DOBRZE ZNAC NAUCZYCIELA A WBREW POZOROM NIE KAZDY TO POTRAFI UCZYNIC.