Jarosław Gowin: Samorządy sfinansują uczelnie

• Resort nauki i szkolnictwa wyższego zapowiada zmianę ustawy o szkolnictwie wyższym i zasady finansowania wyższych uczelni.
• Dziś za każdego studenta uczelniom płaci się tyle samo. Być może za lepszego maturzystę należałoby płacić uczelniom więcej - mówił Jarosław Gowin.
• Chce też dać samorządom możliwość wspierania uczelni bez obaw o naruszenie dyscypliny finansowej.


Jarosław Gowin: Samorządy sfinansują uczelnie
Polska ma cztery razy więcej uczelni w przeliczeniu na liczbę mieszkańców niż Niemcy. (Fot. : www.opole.uw.gov.pl)

- Będziemy stwarzać możliwość partycypowania w finansowaniu uczelni wyższych przez samorządy - powiedział w poniedziałek (18.01) Jarosław Gowin, wicepremier, a także minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Gowin przyjechał do Katowic, by wziąć udział w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przy tej okazji zapowiedział również zmiany, na jakimi pracuje kierowany przez niego resort. Część z nich dotyczy właśnie finansowania szkół wyższych, m.in. poprzez umożliwienie ich wspierania przez lokalne samorządy. Do tej pory obawiały się one podejmować takich działań, ze względu na możliwy zarzut o naruszenie dyscypliny finansowej. 

- Są takie sytuacje, że samorządy zainteresowane są zwłaszcza rozwojem tych uczelni regionalnych, ważnych z punktu widzenia tożsamości danego regionu, jego zdolności rozwojowych – powiedział Gowin.

Podkreślił, że zdecydowanie trzeba zwiększyć nakłady na badania i rozwój. W tym celu konieczne jest wypracowanie wspólnie ze środowiskiem akademickim nowej strategii finansowania szkolnictwa wyższego.

- Będziemy dążyć do tego, aby nakłady na szkolnictwo wyższe rosły, przy czym – moim zdaniem - wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe powinien być połączony z uruchomieniem bodźców projakościowych. Dziś za każdego studenta uczelniom płaci się tyle samo. Być może za lepszego maturzystę należałoby płacić uczelniom więcej – mówił szef resortu nauki i szkolnictwa wyższego.

Gowin wykluczył możliwość, aby Polska zrezygnowała z systemu bolońskiego, choć zaznaczył, że być może najlepsze uczelnie powinny mieć możliwość autonomicznej decyzji, jaki model kształcenia (3+2, czy jednolite studia magisterskie) wybrać. Jak stwierdził trzeba przemyśleć przyszłość Polskiej Akademii Nauk, a także kwestię ewentualnej konsolidacji placówek naukowych.

- Polska ma cztery razy więcej uczelni w przeliczeniu na liczbę mieszkańców niż Niemcy. W przypadku uczelni publicznych dwa razy więcej. Pytanie, czy to nie prowadzi do obniżenia jakości kształcenia i pracy badawczej? – pytał Gowin.

Minister zapowiedział, że jego resort zamierza wystąpić z inicjatywą napisania nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Ma ona uwolnić uczelnie od nadmiernej biurokracji i zapewnić im więcej autonomii.

- Obecna ustawa była już tyle razy nowelizowana, że jest właściwie nieczytelna. Potrzebujemy nowej ustawy, przy czym ona musi być poprzedzona możliwie najszerszą debatą środowiskową. Daliśmy sobie na to trzy lata – zapowiedział Gowin.

Pierwszym krokiem do napisania nowej ustawy ma być konkurs. Ministerstwo określi ramowe wytyczne, a zespoły ekspertów reprezentujących środowisko akademickie przygotują trzy konkurencyjne projekty nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Dopiero w ślad za wywołaną w ten sposób debatą ministerstwo we współpracy ze środowiskiem akademickim przystąpi do tworzenia nowej ustawy.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

czy pan Gowin Jaroslaw zostal sprawdzony przez PiS na okolicznosc dzialalnosci samorzadowej w innych partiach?

emerytka, 2016-01-21 16:06:30 odpowiedz

Uważam, że do opracowania nowej ustawy powinny być włączone organizacje gospodarcze i społeczne np. Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych szczególnie do zapisów związanych z kierunkami politechnicznymi.

Stan, 2016-01-20 18:40:34 odpowiedz

Kluczowe są kwestie jakości studiów. Pojęcie ,,dobry student" jest nieprecyzyjne, podobnie jak ,,jakość edukacji". Uczelnie powinny finansować także, a może nawet głównie, organizacje gospodarcze, w zamian za wkład w rozwój firm, w ich innowacyjność. Studenci włączani w rozwiązywanie probl...emów praktycznych, w tym przede wszystkim gospodarczych, będą chętnie zatrudniani. rozwiń

w.potega@neostrada.pl, 2016-01-19 13:11:45 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE