PARTNER PORTALU
 • BGK

Jedna trzecia nauczycieli się nie uczy

 • GK    1 listopada 2012 - 09:19
Jedna trzecia nauczycieli się nie uczy

Jedna trzecia nauczycieli nie podnosi swoich kompetencji, mimo że mają na to zapewnione środki finansowe.
Tym samym nie wypełniają obowiązku, do którego obliguje ich Karta nauczyciela, i nie wykorzystują szansy na podniesienie swoich kwalifikacji, co jest szczególnie ważne w sytuacji wdrażania nowych podstaw programowych.

Czytaj też: Młodzi nauczyciele są nieprzygotowani do pracy

Jak wynika z danych Najwyższej Izby Kontroli, blisko połowa studentów kończących specjalizację nauczycielską nie czuje się dobrze przygotowana do pracy w szkole. System kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli wymaga naprawy.

System kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli, który jest istotnym elementem podnoszenia jakości polskich szkół, nie działa dobrze. Pomimo zapewnienia środków finansowych, pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków UE (w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki), jedna trzecia nauczycieli nie uczestniczy w żadnej z form doskonalenia zawodowego.

Czytaj też: Rozmowy o rozwoju zawodowym nauczycieli

Kontrolerzy NIK natrafili też na szkoły, w których kompetencji zawodowych nie podnosiła zdecydowana większość kadry. Tym samym nauczyciele nie wypełniali obowiązku, do którego obliguje ich Karta nauczyciela, i nie wykorzystywali szansy na podniesienie swoich kwalifikacji, co jest szczególnie ważne w sytuacji wdrażania nowych podstaw programowych.

W badanym okresie 462 nauczycieli (33 proc. - w stosunku do ogółem 1.383 nauczycieli zatrudnionych w skontrolowanych jednostkach) w roku szkolnym 2010/2011, nie uczestniczyło w żadnej z zewnętrznych form kształcenia i doskonalenia zawodowego.

 Spośród 774 nauczycieli dyplomowanych łącznie 269 osób (35 proc.) nie uczestniczyło w trakcie kolejnych trzech lat szkolnych w zewnętrznych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego.

W pięciu szkołach (22 proc.) w skontrolowanym okresie ograniczono się do przeprowadzenia od jednego do trzech posiedzeń szkoleniowych rad pedagogicznych, a w siedmiu szkołach (30 proc.) z możliwości doskonalenia zawodowego korzystali tylko pojedynczy nauczyciele.

W trakcie kontroli w szkołach sprawdzono wykorzystanie kwalifikacji 749 (65 proc.) spośród ogółem 1.145 zatrudnionych nauczycieli, którzy w latach szkolnych 2008/2009, 2009/2010 i 2010/2011 ukończyli różnego rodzaju formy kształcenia.

Stwierdzono, że w 132 przypadkach (18 proc.) nauczycielom w latach szkolnych następujących po ukończeniu kształcenia lub doskonalenia zawodowego nie powierzono w ich szkołach zajęć edukacyjnych zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami.

Świadczy to o braku rozpoznania przez dyrektorów szkół potrzeb kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz o nieefektywnym wydatkowaniu publicznych środków finansowych.

Z kontroli NIK wynika, że dyrektorzy szkół nie zapewniali nauczycielom wystarczającej pomocy w doskonaleniu zawodowym oraz nie wykorzystywali instrumentów nadzoru pedagogicznego i oceny pracy. Blisko jedna piąta nauczycieli, którzy podnieśli swoje kwalifikacje, nie otrzymała przydziału zajęć odpowiadających ich przygotowaniu.×
KOMENTARZE (4)

 • aolka, 2012-11-12 16:37:28

  2/3 się uczy! Ciekawe dlaczego samorządowcy w swoim gronie nie zrobili takich badań? :)
 • jolanta1, 2012-11-03 08:11:39

  Większość tych szkoleń i tak do niczego się nie nadaje. Ja, jako nauczyciel znajacy perfekt język obcy, niby w czym mam się doszkalać? Oligofreno i rewalidację mam, a metody pracy tak rewolucyjnie się tez nie zmieniają, aby wymagało to ciągłego kształcenia. W najgorszej sytuacji są nauczyciele, któr...zy wydali kupę kasy na podyplomówkach, a i tak nic z tego nie maja. Czysta parodia. Proponuję, aby to wreszcie uczniowie wzięli sie do pracy!  rozwiń
 • cie_kawka, 2012-11-02 18:50:41

  Wynik tej kontroli jest bardzo optymistyczny i pochlebny dla kadry pedagogicznej naszych szkół, bo ponad 66% nauczycieli stale i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje! Ciekawe jak to wyglada wśród urzedników gminnych?