PARTNER PORTALU
  • BGK

Jest projekt podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych

  • pt    28 kwietnia 2017 - 13:14
Jest projekt podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych
Prekonsultacje projektu potrwają do 26 maja 2017 r. (fot. men.gov.pl)

Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach prekonsultacji publicznych opublikowało projekt podstawy programowej poszczególnych przedmiotów przewidzianych w ramowych planach nauczania dla publicznych szkół ponadpodstawowych.
• MEN opublikował projekt podstawy nauczania z języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, muzyki i historii muzyki.

• Prekonsultacje projektu potrwają do 26 maja 2017 r.

• Projekt rozporządzenia ma zostać podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej do końca sierpnia tego roku.

Na początek resort opublikował projekt podstawy z języka polskiego, matematyki, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, muzyki i historii muzyki.

Prekonsultacje potrwają do 26 maja 2017 r.

- Zachęcamy wszystkich, w szczególności ekspertów, nauczycieli, rodziców, uczniów do przesyłania opinii na temat projektów poszczególnych podstaw programowych – pisze w komunikacie MEN.

Opinie można przesyłać za pośrednictwem formularza lub na adres e-mail: podstawaprogramowa@men.gov.pl. Projekty podstaw programowych zostaną również przekazane do wybranych losowo szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju.

Jak informuje MEN projekty podstawy programowej kolejnych przedmiotów będą udostępniane sukcesywnie.

Przypomnijmy, że nowa podstawa programowa obowiązywać będzie od roku szkolnego 2019/2020 w: czteroletnim liceum ogólnokształcącym, pięcioletnim technikum, trzyletniej branżowej szkole I stopnia, dwuletniej branżowej szkole II stopnia, dwuletniej branżowej szkole II stopnia (przeznaczona dla uczniów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum).

Prezentowane projekty podstaw programowych z poszczególnych przedmiotów stanowią bazę do pełnego opracowania projektu rozporządzenia. Po zakończeniu prekonsultacji i analizie nadesłanych uwag przygotowany zostanie projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych.

- Przewidujemy, że po etapie konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, projekt rozporządzenia zostanie podpisany przez Ministra Edukacji Narodowej do końca sierpnia tego roku – wyjaśnia resort.

Uczniowie branżowej szkoły I stopnia (absolwenci dotychczasowego gimnazjum) będą odbywać kształcenie ogólne według podstawy programowej kształcenia ogólnego określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. poz. 356).

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych, jak również zasady realizacji tych zajęć, określa rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 703).

Projekt podstaw programowych w Multimediach

 

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.