PARTNER PORTALU
 • BGK

Karta Nauczyciela: Godziny karciane zostaną zlikwidowane od 1 września 2016 r.

 • PAP/AT    16 lutego 2016 - 16:42
Karta Nauczyciela: Godziny karciane zostaną zlikwidowane od 1 września 2016 r.

Po zmianach nauczyciele mogliby prowadzić zajęcia pozalekcyjne, odpowiednie do potrzeb i zainteresowań uczniów, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora szkoły - mówi minister (Anna Zalewska, fot.men.gov.pl)

• Rząd przyjął projekt noweli Karty Nauczyciela dot. likwidacji godzin karcianych
• Zakłada ona likwidację tzw. godzin karcianych, zabezpieczenie środków na nagrody pieniężne dla profesorów oświaty.
• Ponadto rozszerza przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej i wymogu niekaralności.
"Likwidacja tzw. godzin karcianych jest jednym z najważniejszych rozwiązań zaproponowanych w zmienianej Karcie Nauczyciela" - czytamy w komunikacie po wtorkowym (16 luty) posiedzeniu rządu. Przypomniano w nim, że stanowi to spełnienie obietnicy złożonej przez premier Beatę Szydło w expose.

"Godziny karciane" (nazwa zwyczajowa podchodzi od nazwy ustawy Karta Nauczyciela) to w przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów dwie godziny w tygodniu, a w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych jedna godzina, które każdy nauczyciel, niezależnie od swego pensum dydaktycznego, czyli obowiązkowego wymiaru lekcji, musi poświęcić na zajęcia pozalekcyjne. Za prowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. "Godziny karciane" mają zostać zlikwidowane od 1 września 2016 r.

Czytaj też: Zalewska: Godziny karciane nauczycieli to "fikcja papierologiczna"

"Po zmianach nauczyciele mogliby prowadzić zajęcia pozalekcyjne, odpowiednie do potrzeb i zainteresowań uczniów, zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora szkoły. Jednocześnie w związku z likwidacją obowiązku prowadzenia tych zajęć w dotychczasowej formule, przewidziano odejście od rejestrowania ich wymiaru. Jest to rozwiązanie korzystne dla nauczycieli, bo oznacza odciążenie ich od nadmiernych obowiązków biurokratycznych" - zaznaczono w komunikacie.

"Godziny karciane" zostały wprowadzone w 2009 r. Od początku były krytykowane przez wszystkie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.

Projekt nowelizacji - przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej - przewiduje też wprowadzenie centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, w którym będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

"Przewidziano objęcie wszystkich nauczycieli przepisami o odpowiedzialności dyscyplinarnej i rozszerzenie na nich wymogu niekaralności. Nowe regulacje mają uniemożliwić zatrudnienie w przedszkolu, szkole lub innej placówce oświatowej jako nauczyciela osoby, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych i nie korzysta z praw publicznych. Zapis dotyczy także osoby, przeciwko której toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, a także ukaranej za przestępstwo umyślne lub niemającej odpowiednich kwalifikacji do zajmowania danego stanowiska" - czytamy w komunikacie.

"W praktyce nauczyciel przed zatrudnieniem w placówce oświatowej będzie musiał przedstawić jej dyrektorowi m.in. informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych i zaświadczenie o niekaralności, na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Karnego" - wyjaśniono.KOMENTARZE (6)

 • J Jh, 2016-03-12 15:55:17

  Do Goli: To nie czasy siłaczek,nauczyciel to też człowiek, który też ma rodzinę. 😅
 • Goli, 2016-03-03 21:45:16

  Nauczyciele w wiekszosci to obiboki. Odwalaja panszczyzne i do domu aby więcej godzin to więcej kasy. A gdzie powołanie? 1/3 powinna zmienić zawód.
 • obereq, 2016-02-18 12:28:57

  Do Andrzej Dec: Nazwa godziny karciane wzięła się od tego, że nauczyciele grali w karty na obowiązkowych dla nich zajęciach, ale nieobowiązkowych dla uczniów, czyli w pustej szkole. Godziny można było przeznaczyć na opiekę, co powodowało likwidację przez samorządy godzin etatowych w świetlicy i zast...ępowanie ich karcianymi.  rozwiń