• PARTNERZY PORTALU

Karta Nauczyciela, nowelizacja: Godziny karciane zlikwidowane od 1 września 2016 r. Sejm przyjął ustawę

• Sejm znowelizował ustawę Karta Nauczyciela.
• Od 1 września 2016 r. zostaną zlikwidowane tzw. godziny karciane.
• Nowela zawiera też nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli.
Karta Nauczyciela, nowelizacja: Godziny karciane zlikwidowane od 1 września 2016 r. Sejm przyjął ustawę
Za prowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia (fot.fotolia)

Za przyjęciem nowelizacji głosowało 307 posłów, 130 było przeciw, jeden poseł wstrzymał się od głosu.

"Godziny karciane" (nazwa zwyczajowa podchodzi od nazwy ustawy Karta Nauczyciela) to w przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów dwie godziny w tygodniu, a w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych jedna godzina, które każdy nauczyciel, niezależnie od swego pensum dydaktycznego, czyli obowiązkowego wymiaru lekcji, musi poświęcić na zajęcia pozalekcyjne. Za prowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych nauczyciele nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia.

Likwidacja godzin karcianych była zapowiadana przez PiS w kampanii wyborczej, była też zapowiedziana w expose przez premier Beatę Szydło.

Przyjęty w nowelizacji zapis likwidujący te godziny jest powrotem do zapisu, który był przed ich wprowadzeniem. Zgodnie z nim w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy poza pensum nauczyciel może wykonywać "inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów".

"Nałożenie na wszystkich nauczycieli obowiązku prowadzenia zajęć odpowiednio w wymiarze dwóch lub jednej godziny okazało się nieracjonalne z punktu widzenia organizacji pracy szkoły oraz mogło generować poczucie niesprawiedliwości wśród nauczycieli ze względu na rozgraniczenie liczby zajęć. Ponadto narzucana nauczycielom sztywna liczba godzin do wypracowania nie zawsze była wykorzystywana zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów" - napisano w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Choć godziny karciane, wprowadzone w 2009 r. od początku były krytykowane przez wszystkie związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, to zaproponowane w projekcie noweli zapisy nie są przez nie pozytywnie oceniane. Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zwracały uwagę, że brak w projekcie regulacji dotyczących liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły. Według nich, może to skutkować tym, że liczba nieodpłatnych godzin pracy może być większa niż obecnie. MEN zapowiada monitorowanie organizacji zajęć dodatkowych w szkołach po likwidacji godzin karcianych.

Nowelizacja wprowadza zmiany dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Zgodnie z nimi m.in. stworzony ma zostać centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych wobec nauczycieli, w którym będą gromadzone dane o nauczycielach prawomocnie ukaranych karą wydalenia z zawodu nauczycielskiego lub karą zwolnienia z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków.

 


KOMENTARZE (6)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do Henryk 9: zapraszam do szkoły. Też tak kiedyś myślałam. Jestem młodym nauczycielem i to co się dzieje w szkole tego nikt z zewnątrz sobie nie wyobraża. Codziennie do 20 jestem w pracy. Co prawda, około 14 wychodzę z budynku szkoły, ale nadal do wieczora jestem w pracy.. Za 1900 zł - chce Pan tyle... zarabiać za 12 godzin dziennie? rozwiń

def, 2016-05-18 14:41:55 odpowiedz

Do Henryk 9:
Ja jestem taka głupia i jestem nauczycielką 1700 na rękę 3 dodatkowe fakultety.6 lat pracy. Po szkole nieraz do drugiej w nocy, bo nie nie kartkówki i lekcje, ale plany, konkursy, sprawozdania, pierdulinki Mąż ma już dość mojej pracy zamiast w głowa w łóżku to w komputerze. Kole
...żanka zrezygnowała. Wreszcie bez stresu i leków w sklepie. Nie myśli o tym co mówią dzieci, ze tata bije mamę, że ma już dość życia. Komuś się wydaje, ale ja myślę o tych dzieciach o ich problemach. Gdyby nie to wolne, to wylądowałabym w wariatkowie. Czas pracę zmienić. A tym, którzy zazdroszczą to polecam spróbować. rozwiń

Gimp, 2016-05-06 13:23:29 odpowiedz

Do Henryk 9: Zawsze możesz zmienić profesje i też zostać nauczycielem. Polenisz się, pensyjke dobra odbierzesz , dwa m-ce na wakacjach spedzisz...

abc, 2016-05-05 20:05:35 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE