PARTNER PORTALU
  • BGK

Karta nauczyciela, nowelizacja: Ocena moralna nauczycieli? MEN rozwiewa wątpliwości

  • Bartosz Dyląg    19 października 2017 - 16:10
Karta nauczyciela, nowelizacja: Ocena moralna nauczycieli? MEN rozwiewa wątpliwości
Czy ocena moralna wpłynie na awans nauczycieli? Fot. pixabay

- MEN nie ma planu, by uzależnić ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela od oceny jego moralności. Co prawda w stosunku do nauczycieli zbiór tych zasad nie został sformalizowany, jednak nie oznacza to, że w tym zakresie nauczyciel nie powinien podlegać ocenie - wyjaśnia w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej.
W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, który ma zawierać zapis o postawie moralnej nauczycieli. W świetle nowych przepisów mieliby ją oceniać regularnie co trzy lata dyrektorzy szkół. Od tej oceny miałaby zależeć awans zawodowy i wysokość pensji nauczyciela.

W sprawie projektu alarmował Związek Nauczycielstwa Polskiego. Skupieni w nim nauczyciele podkreślają, że nie chcą „prezentu” w postaci powiązania ich awansu zawodowego z oceną moralności. Ocena moralności w miejscu pracy może prowadzić do nadużyć, a nawet do dyskryminacji ze względu na poglądy czy przekonania religijne.

W sprawie tej napisało do nas Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- MEN nie ma planu, by uzależnić ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela od oceny jego moralności – wskazał resort w korespondencji.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wyjaśnia, że projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego, dołączony został do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych jako materiał informacyjny.

Konieczność taka wynika bowiem z przepisów regulujących procedury legislacyjne. Zapisy te stanowią więc jedynie wstępny, poglądowy projekt rozporządzenia, wskazujący kierunek zmian, a nie gotowe rozwiązania.

Po przyjęciu ww. ustawy, prace nad projektem rozporządzenia zostaną wznowione, a następnie projekt rozporządzenia będzie przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, także ze związkami zawodowymi.

- Niezależnie od powyższego należy dodać, że etyka zawodu określająca zbiór norm moralnych, które muszą być przestrzegane przez przedstawicieli danego zawodu jest właściwa dla wielu zawodów. Co prawda w stosunku do nauczycieli zbiór tych zasad nie został sformalizowany, jednak nie oznacza to, że w tym zakresie nauczyciel nie powinien podlegać ocenie – podkreśla MEN.

Resort edukacji zwraca uwagę, że naruszenie norm etycznych i moralnych przez nauczycieli jest nierzadko przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, a działania które mogły doprowadzić do ich naruszenia rozpatrywane są w kontekście działań naruszających godność zawodu nauczyciela.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • Polo, 2017-10-24 21:07:45

    Polski nauczyciel został odarty z godności! zwłaszcza przez obecny rząd!!!
  • Starsza, 2017-10-20 14:07:02

    "...Prawo moralne we mnie , a niebo rozgwieżdżone nade mną...A moralność to podmiotowy sposób realizacji normy, która jest obok mnie.."