PARTNER PORTALU
  • BGK

Karta nauczyciela w Trybunale Konstytucyjnym

  • ZWI    15 marca 2013 - 12:43
Karta nauczyciela w Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny wyznaczył termin rozprawy w sprawie wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia o stwierdzenie niezgodności przepisów Karty nauczyciela z Konstytucją RP.
Chodzi o wypłaty przez samorządy jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli.

W Karcie Nauczyciela został nałożony na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wypłacania na rzecz nauczycieli jednorazowego dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do okresu zatrudnienia oraz osobistej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela, zapewniający osiągnięcie przez nich średnich wynagrodzeń określonych w KN na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w danej jednostce samorządu terytorialnego w roku, dla którego wyliczono kwotę różnicy.

Jednocześnie ustawodawca nie zabezpieczył w budżecie państwa i nie przekazał samorządom do ich budżetów wspomnianych środków finansowych w subwencji oświatowej.

Ustawa zatem - w opinii miasta Inowrocławia - ingeruje w strefę wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Nakłada na te jednostki obowiązek ponoszenia dodatkowych wydatków, co jednocześnie nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w sferze ich przychodów.

- Nie zapewniając w dochodach samorządów odpowiednich środków na wdrożenie tego obowiązku, naruszone zostały przez ustawodawcę prawa zagwarantowane samorządom w art. 167 Konstytucji RP, stanowiącym, że jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, a zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych - mówi prezydent Ryszard Brejza.

Wniosek Rady Miejskiej Inowrocławia w ww. sprawie został złożony do Trybunału Konstytucyjnego w lutym 2010 r. Rozprawa przed TK odbędzie się 11 kwietnia br.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.