PARTNER PORTALU
  • BGK

Karta nie blokuje kary dla nauczyciela

  • GK    16 maja 2013 - 09:15
Karta nie blokuje kary dla nauczyciela

Komisja dyscyplinarna ma prawo wydalić z zawodu nauczyciela, podejrzanego o popełnienie przestępstwa jeszcze zanim zapadnie prawomocny wyrok sądu karnego.
Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że Karta nauczyciela nie chroni nauczycieli przeciwko którym wszczęto postępowanie karne. Umożliwia nawet szybkie odsunięcie nauczyciela podejrzanego o popełnienie przestępstwa od pracy z dziećmi i dożywotnie pozbawienie prawa wykonywania zawodu, zanim jeszcze zapadnie prawomocny wyrok sądu karnego w tej sprawie.

ZNP polemizuje w ten sposób z artykułem w „Gazecie Wyborczej" o nauczycielu oskarżonym o molestowanie uczniów, który będąc zawieszonym w pełnieniu obowiązków nauczyciela, domaga się przywrócenia do pracy.

Związek podkreśla, że zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w Karcie nauczyciela, nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 tej ustawy.

Jednocześnie w myśl art. 83 Karty nauczyciela, dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole.

W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zawieszenie jest obligatoryjne, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków następuje z mocy prawa w razie tymczasowego aresztowania nauczyciela lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym.

Natomiast art. 76 ust. 1 Karty Nauczyciela przewiduje następujące kary dyscyplinarne: nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Trzy z czterech przewidzianych ustawą kar, skutkują ustaniem stosunku pracy. Ponadto, wydalenie z zawodu nauczycielskiego dożywotnio uniemożliwia pracę w charakterze nauczyciela.

ZNP przypomina też, że zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, postępowanie dyscyplinarne za czyn podlegający ukaraniu w postępowaniu karnym może być prowadzone równocześnie z tym postępowaniem. Komisja dyscyplinarna nie musi więc czekać, aż zapadnie prawomocny wyrok sądu karnego, aby wymierzyć nauczycielowi karę.

„Odnosząc powyższe do sytuacji opisanej w artykule „Gazety Wyborczej" należy wyrazić zdziwienie, że wiedząc o tym, że nauczyciel przyznał się do posiadania 2 tys. zdjęć obnażonych chłopców, a z zeznań wielu przesłuchanych w śledztwie prokuratorskim świadków wynika, że nauczyciel dopuścił się molestowania, rzecznik dyscyplinarny spokojnie czeka na rozstrzygnięcie sądu karnego, który może zapaść za kilka lat" - czytamy w oświadczeniu ZNP.

W tym wypadku, jak głosi komunikat ZNP, to nie Karta nauczyciela stoi na przeszkodzie ukarania nauczyciela karą, która uniemożliwiłaby mu dalszą pracę w szkole, a opieszałość rzecznika.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.