Karta nie blokuje kary dla nauczyciela

Komisja dyscyplinarna ma prawo wydalić z zawodu nauczyciela, podejrzanego o popełnienie przestępstwa jeszcze zanim zapadnie prawomocny wyrok sądu karnego.
Karta nie blokuje kary dla nauczyciela

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że Karta nauczyciela nie chroni nauczycieli przeciwko którym wszczęto postępowanie karne. Umożliwia nawet szybkie odsunięcie nauczyciela podejrzanego o popełnienie przestępstwa od pracy z dziećmi i dożywotnie pozbawienie prawa wykonywania zawodu, zanim jeszcze zapadnie prawomocny wyrok sądu karnego w tej sprawie.

ZNP polemizuje w ten sposób z artykułem w „Gazecie Wyborczej" o nauczycielu oskarżonym o molestowanie uczniów, który będąc zawieszonym w pełnieniu obowiązków nauczyciela, domaga się przywrócenia do pracy.

Związek podkreśla, że zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w Karcie nauczyciela, nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 tej ustawy.

Jednocześnie w myśl art. 83 Karty nauczyciela, dyrektor szkoły może zawiesić w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, jeżeli ze względu na powagę i wiarygodność wysuniętych zarzutów celowe jest odsunięcie nauczyciela od wykonywania obowiązków w szkole.

W sprawach niecierpiących zwłoki nauczyciel może być zawieszony przed złożeniem wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Zawieszenie jest obligatoryjne, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka.

Zawieszenie w pełnieniu obowiązków następuje z mocy prawa w razie tymczasowego aresztowania nauczyciela lub w razie pozbawienia go wolności w związku z postępowaniem karnym.

Natomiast art. 76 ust. 1 Karty Nauczyciela przewiduje następujące kary dyscyplinarne: nagana z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie 3 lat od ukarania oraz wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

Trzy z czterech przewidzianych ustawą kar, skutkują ustaniem stosunku pracy. Ponadto, wydalenie z zawodu nauczycielskiego dożywotnio uniemożliwia pracę w charakterze nauczyciela.

ZNP przypomina też, że zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli, postępowanie dyscyplinarne za czyn podlegający ukaraniu w postępowaniu karnym może być prowadzone równocześnie z tym postępowaniem. Komisja dyscyplinarna nie musi więc czekać, aż zapadnie prawomocny wyrok sądu karnego, aby wymierzyć nauczycielowi karę.

„Odnosząc powyższe do sytuacji opisanej w artykule „Gazety Wyborczej" należy wyrazić zdziwienie, że wiedząc o tym, że nauczyciel przyznał się do posiadania 2 tys. zdjęć obnażonych chłopców, a z zeznań wielu przesłuchanych w śledztwie prokuratorskim świadków wynika, że nauczyciel dopuścił się molestowania, rzecznik dyscyplinarny spokojnie czeka na rozstrzygnięcie sądu karnego, który może zapaść za kilka lat" - czytamy w oświadczeniu ZNP.

W tym wypadku, jak głosi komunikat ZNP, to nie Karta nauczyciela stoi na przeszkodzie ukarania nauczyciela karą, która uniemożliwiłaby mu dalszą pracę w szkole, a opieszałość rzecznika.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE