PARTNER PORTALU
  • BGK

Kiedy gmina nie może ustalić wymiaru pensum?

  • AT    27 listopada 2012 - 17:57
Kiedy gmina nie może ustalić wymiaru pensum?

Gmina nie może ustalić wymiaru pensum dla nauczycieli, prowadzących zajęcia w oddziałach integracyjnych przedszkoli czy w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i młodsze.
Rada Miejska w Kętrzynie określiła tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli:

- prowadzących gimnastykę korekcyjną,
- ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, prowadzących zajęcia w oddziałach integracyjnych przedszkoli
- prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i innych grup wiekowych,
- prowadzących zajęcia terapeutyczne i rewalidacyjno-wychowawcze oraz socjoterapetów i innych specjalistów prowadzących zajęcia specjalistyczne w szkołach i placówkach.

Czytaj też: MEN o nauczycielskim pensum i nie tylko

Wojewoda uznał, że podjęta uchwała jest niezgodna z prawem.

- Wymienieni pedagodzy są nauczycielami, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, co oznacza, że ich pensum określił ustawodawca - poinformował wojewoda.

Władze Kętrzyna stwierdziły jednak, że organ nadzoru w żaden sposób nie uzasadnił, w oparciu o co twierdzi, że nauczyciele wymienieni w uchwale są nauczycielami szkół wymienionych w ust. 3 lub innymi specjalistami oraz dlaczego ustalenie ich tygodniowego wymiaru godzin wykracza poza delegację ustawową.

Sprawa został skierowana do WSA w Olsztynie, który uznał, że Rada Miejska w Kętrzynie zaskarżoną uchwałą całkowicie bezpodstawnie ustaliła dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym prowadzących zajęcia w oddziałach integracyjnych, obowiązkowy wymiar 26 godzin.

- Nauczyciele tacy należą do kategorii nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 3 KN, a ich pensum wynosi 18 godzin. Prowadzenie zaś przez nich zajęć w oddziałach integracyjnych w żadnym razie nie może być podstawą do samowolnej wykładni rozszerzającej, za pomocą której podwyższa się im wbrew regulacjom ustawowym obowiązkowy tygodniowy wymiar czasu pracy z 18 godzin do 26 godzin - poinformował sąd.

Ponadto za bezzasadne uznał ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin wobec nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących dzieci sześcioletnie i innych grup wiekowych.

- Określenie dla nich 25-godzinnego pensum nosi znamiona obejścia przepisów prawa regulujących tę materię, co stanowi o ich rażącym naruszeniu - określił sąd.

WSA nie podzielił jednak opinii wojewody w zakresie pozostałych pedagogów wymienionych w uchwale.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.