PARTNER PORTALU
  • BGK

Kiedy gmina szkołę zamyka

  • Przegląd prasy/Rzeczpospolita    25 sierpnia 2011 - 07:24
Kiedy gmina szkołę zamyka

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwalnianym z pracy wypłaca zlikwidowana placówka.
Zgodnie z przepisami Karty nauczyciela dyrektor szkoły, która zostaje całkowicie likwidowana, rozwiązuje z nauczycielami stosunek pracy. Następuje to z końcem roku szkolnego, czyli 31 sierpnia, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu – informuje „Rzeczpospolita”.

Okres wypowiedzenia może zostać skrócony do miesiąca, ale wtedy nauczycielowi przysługuje odszkodowanie także za jego pozostałą część – w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pozostaje bez pracy, to okres, za który odszkodowanie otrzymał, wlicza się do okresu jego zatrudnienia.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym powoduje ponadto konieczność wypłacenia mu odprawy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.

Pozostałym – zatrudnionym na podstawie umowy o pracę – przysługują świadczenia określone w przepisach ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Mogą to być np. odprawy pieniężne w wysokości miesięcznego, dwu– lub trzymiesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Obowiązek wypłaty odpraw może być przejęty przez organ prowadzący szkołę, który zarządził jej likwidację, czyli np. gminę.

W razie likwidacji szkoły gmina ma obowiązek przejąć jej dokumentację (dokumentacja przebiegu nauczania trafia do organu sprawującego nadzór pedagogiczny). Przekazanie dokumentów powinno nastąpić w terminie miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.

Urząd gminy przejmie też należności i zobowiązania zlikwidowanej placówki.

Czytaj też: Jak zamknąć szkołę i nie stracić poparcia?

Po likwidacji jednostki budżetowej (a w tej formie prowadzone są szkoły samorządowe) ich księgi rachunkowe są zamykane „na dzień zakończenia działalności jednostki”. Oznacza to konieczność sporządzenia sprawozdania finansowego składającego się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Jak przypomina Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, na 31 sierpnia kierownicy likwidowanych szkół muszą sporządzić sprawozdania budżetowe określone w drukach Rb-27S i Rb-28S, ewentualnie Rb-34S, za okres od początku roku do 31 sierpnia zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów z 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (DzU nr 20, poz. 103) pisze „Rzeczpospolita”.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.