PARTNER PORTALU
  • BGK

Kłopotliwe decyzje personalne w szkole

  • GK/bialystok.uw.gov.pl    14 listopada 2011 - 10:34
Kłopotliwe decyzje personalne w szkole

Organ prowadzący szkołę, do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, może powierzyć pełnienie jego obowiązków wicedyrektorowi, a w szkołach, w których go nie ma – nauczycielowi na 10 miesięcy.
Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody podlaskiego, z którym zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

1 marca 2011 r. burmistrz Choroszczy wydał zarządzenie w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy, które w dniu 2 września 2011 r. wpłynęło do organu nadzoru.

Wojewoda podlaski stwierdził, że zostało ono podjęte z istotnym naruszeniem prawa. Burmistrz Choroszczy powierzył Mikołajowi Bołtruczuk – nauczycielowi w Zespole Szkół w Choroszczy – pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy, do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

Tymczasem, według prawa, organ prowadzący szkołę, do czasu powierzenia stanowiska dyrektora, może powierzyć pełnienie jego obowiązków wicedyrektorowi, a w szkołach, w których nie ma wicedyrektora, nauczycielowi tej szkoły, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy.

„Przy powierzeniu obowiązków dyrektora, pierwszeństwo przypada wicedyrektorowi szkoły lub placówki, a dopiero w przypadku braku wicedyrektora, organ prowadzący powierza obowiązki nauczycielowi tej szkoły” – uznał wojewoda.

Ustalił też, że w dniu wydania zarządzenia przez burmistrza w Zespole Szkół w Choroszczy zatrudniony był wicedyrektor – Barbara Raczkowska-Bobek.

„Podejmując zatem zarządzenie burmistrz Choroszczy powinien uwzględnić powyższą okoliczność i stosować wprost obowiązujące w tym zakresie powołane wyżej przepisy ustawy o systemie oświaty. Mając na uwadze fakt, że w dniu 1 marca 2011 r. w Zespole Szkół w Choroszczy zatrudniony był wicedyrektor, należało przy powierzaniu pełnienia obowiązków dyrektora ww. szkoły, uwzględnić powyższą okoliczność i odpowiednio zastosować dyspozycję przepisu art. 36a ust. 5 ustawy o systemie oświaty, to jest powierzyć zatrudnionemu w szkole wicedyrektorowi, pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Choroszczy, do czasu wyłonienia dyrektora w drodze konkursu, jednak nie dłużej niż na okres 10 miesięcy, a nie jak to uczynił Burmistrz Choroszczy zarządzeniem Nr 23/2011, powierzyć pełnienie ww. obowiązków nauczycielowi Zespołu Szkół w Choroszczy” – czytamy w uzasadnieniu rozstrzygnięcia wojewody. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.