PARTNER PORTALU
  • BGK

Kolejne podręczniki już z opinią recenzentów

  • PAP    21 maja 2014 - 16:50

Od 1 września 2015 r. minister edukacji przed zatwierdzeniem podręcznika szkolnego przygotowanego na zlecenie MEN będzie musiał wystąpić o opinie recenzentów - taką poprawkę do projektu noweli ustawy o systemie oświaty przyjęła sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży.
Poprawkę do projektu zgłosiła w środę na posiedzeniu sejmowej komisji Katarzyna Hall (PO). Poprawka była odpowiedzią na wątpliwości zgłoszone w ub. tygodniu przez Artura Ostrowskiego (SLD) podczas posiedzenia podkomisji zajmującej się projektem. Pytał on m.in., dlaczego podręcznik pisany na zlecenie resortu edukacji, dopuszczany do użytku szkolnego z mocy prawa, nie podlega takim samym procedurom jak podręczniki wydawnictw komercyjnych - m.in. opiniowaniu przez recenzentów z listy MEN. Poprawka Hall została poparta przez rząd.

Czytaj też: Pierwsza część podręcznika do konsultacji
Ponieważ przepis będzie obowiązywał od 1 września 2015 r., nie obejmie podręcznika dla klas I szkół podstawowych - uczniowie otrzymają go 1 września br.

Komisja edukacji przyjęła też inne poprawki do projektu, zaproponowane przez Hall. Jedna z nich upraszcza drogę zatwierdzania zestawu podręczników obowiązujących w poszczególnych szkołach.

Zgodnie z nią, wyboru podręcznika do danego przedmiotu będzie dokonywał zespół nauczycieli uczących go w danej szkole, opiniować będzie go rada pedagogiczna i rada rodziców. W przypadku braku porozumienia decyzje ostateczną podejmować będzie dyrektor. Inna poprawka dotyczy zaopatrzenia w podręczniki uczniów niepełnosprawnych. W jej myśl, podręcznik dostosowany do potrzeb ucznia, np. niewidomego, będzie własnością organu prowadzącego, a nie konkretnej szkoły. W przypadku zmiany miejsca nauki uczeń będzie zabierał go z sobą do nowej szkoły. Przyjęto też szereg poprawek o charakterze redakcyjnym i porządkowym.

Odrzucono za to poprawki zgłoszone przez posłów opozycji. Dotyczyły one możliwości wyboru przez nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej podręcznika innego niż rządowy. Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy nauczyciele klas I-III będą mogli skorzystać z innego niż rządowy podręcznik pod warunkiem, że jego zakup sfinansuje organ prowadzący szkołę; szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników.KOMENTARZE (1)

  • szeciolatek, 2014-05-28 11:24:02

    Google >> RAPORT: FAKTY, PROGNOZY i WNIOSKI na temat 6- i 7-latków.