Kolejne rozporządzenie MEN trafiło do konsultacji społecznych

Do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych trafił projekt rozporządzenia ministra edukacji narodowej, określający m.in. rodzaje i szczegółowe zasady działania placówek publicznych dla dzieci i młodzieży.
Kolejne rozporządzenie MEN trafiło do konsultacji społecznych
Kolejne rozporządzenie MEN w konsultacjach społecznych. Zdjęcie ilustracyjne (fot.pixabay.com)

Dokument odnosi się do publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom. 

Jedna z prowadzonych zmian uwzględnia postulat zgłoszony do MEN przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z nią młodzieżowe ośrodki wychowawcze będą współpracowały z RPO. Resort uwzględnił też inny postulat RPO, który wnosił, że wychowankowie młodzieżowego ośrodka wychowawczego powinni mieć możliwość kontaktu z osobami spoza ośrodka, nie zaś jak dotychczas jedynie z rodzicami. 

W rozporządzeniu zaproponowano również rezygnację z obligatoryjnego określenia minimalnego czasu dwóch godzin na codzienną organizację przez ośrodki zajęć na świeżym powietrzu. 

- To nie pozbawia wychowanków ośrodków możliwości udziału w zajęciach na świeżym powietrzu, uwzględnia natomiast postulaty zgłaszane przez dyrektorów ośrodków, wskazujące, iż nie zawsze możliwe było prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu w obowiązkowym wymiarze dwóch godzin dziennie - czytamy w uzasadnieniu. 

Pełną treść projektu rozporządzenia ministra edukacji narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach zamieściliśmy w multimediach. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Jakie konsultacje społeczne.Żadnych konsultacji nie było i nie będzie bo tak rządzą pislamiści.

szoł, 2017-08-11 09:18:22 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE