PARTNER PORTALU
  • BGK

Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli do zmiany

  • GK    5 kwietnia 2012 - 07:14
Komisje dyscyplinarne dla nauczycieli do zmiany

Członkowie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli często zapominają o obowiązkach nauczyciela, wynikających z przepisów prawa oświatowego i o zasadach etyki tego zawodu – uważa rzecznik praw dziecka.
Rzecznik praw dziecka, Marek Michalak zwrócił się do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas w sprawie zmian w przepisach dotyczących komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.

Rzecznik jest zaniepokojony rosnącą liczbą napływających do niego spraw, dotyczących naruszania przez nauczycieli praw i dobra dziecka w przedszkolach i szkołach. Nie podoba mu się także sposób rozstrzygania ich przez rzeczników dyscyplinarnych i komisje dyscyplinarne dla nauczycieli.

Analiza spraw, które prowadzi rzecznik pokazuje, że w postępowaniach prowadzonych przez komisje dyscyplinarne pierwszej instancji przeciwko nauczycielowi w związku z naruszeniem praw i dobra dziecka najczęściej wymierzana jest najniższa kara przewidziana w katalogu sankcji – nagana z ostrzeżeniem.

Dzieje się tak nawet w sytuacjach stosowania przez nauczyciela przemocy fizycznej wobec ucznia. Do rzecznika wpłynęła też sprawa, w której komisja dyscyplinarna drugiej instancji wydała orzeczenie uniewinniające nauczyciela, pomimo stwierdzenia przez organy ścigania faktu stosowania przez niego przemocy fizycznej wobec wychowanka.

– Często odnoszę wrażenie, że członkowie komisji dyscyplinarnych zapominają o obowiązkach nauczyciela, wynikających z przepisów prawa oświatowego, a przede wszystkim o zasadach etyki tego zawodu – stwierdził Marek Michalak.

Jednocześnie zauważył, że środowisko nauczycielskie nie stworzyło do tej pory obowiązującego kodeksu etyki zawodowej, tak jak to się stało np. w przypadku lekarzy czy prawników. – W moim odczuciu rozważenia wymaga kwestia stworzenia kodeksu etyki dla tego zawodu. Dokument taki nie tylko przypominałby nauczycielom o ich szczególnej roli w życiu społecznym, ale – mam nadzieję – również wywoła szeroką dyskusję społeczną na ten temat – twierdzi rzecznik.

Zaproponował jednocześnie wprowadzenie kilku zmian w projekcie rozporządzenia w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego.

Chodzi m.in. o powołanie do składu komisji dyscyplinarnych – oprócz nauczycieli – także osób z wykształceniem prawniczym, umożliwienie udziału w pracach komisji przedstawicielom rodziców, umożliwienie osobie wnoszącej sprawę złożenia odwołania od postanowień komisji w przypadku odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub jego umorzenia oraz przyznanie rodzicom poszkodowanego ucznia uprawnień strony w sprawach dotyczących naruszenia praw i dobra dziecka – chodzi o prawo do wnoszenia odwołań i zażaleń oraz otrzymywania informacji o wynikach postępowania dyscyplinarnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • obserwator, 2012-04-05 22:48:07

    O jakich zasadach etyki zawodu nauczyciela mówić skoro na wywiadówce w szkole bezkarnie jest pity alkohol. Tak, dyrektorka częstuje rodziców i nauczycieli. Organ prowadzący twierdzi, że brudy pierze na własnym terenie i umarza sprwę. To się nazywa pedagogizacja rodziców.