PARTNER PORTALU
  • BGK

Komisje potrzebują dodatkowych informacji ws. kompensówek

  • PAP    24 kwietnia 2014 - 07:39
Komisje potrzebują dodatkowych informacji ws. kompensówek

Trzy senackie komisje, dyskutowały na temat ewentualnego podjęcia inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych, odroczyły swoją decyzję w tej sprawie.
Chodzi o ewentualne rozszerzenie grona uprawnionych do tego świadczenia o nauczycieli pracujących w publicznych i niepublicznych placówkach kształcenia praktycznego.

Senatorowie z komisji: Nauki, Edukacji i Sportu, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ustawodawczej uznali, że nim podejmą decyzję w tej sprawie potrzebują dodatkowych informacji od resortów pracy i edukacji.

O podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu nowelizacji ustawy o nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych wystąpiła senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Wniosek komisji to odpowiedź na petycję wniesioną do Senatu przez członków rady pedagogicznej przy Centrum Kształcenia Praktycznego w Warszawie.

Zgodnie z obowiązującą od 2009 r. ustawą o świadczeniach kompensacyjnych, świadczenie takie może być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wiek uprawniający do świadczenia ma wzrastać w latach 2014-2032 począwszy od 55. roku życia, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest taka sama jak emerytury pomostowej.

Świadczenia kompensacyjne - jak zapisano w ustawie - przysługują nauczycielom pracującym w szkołach, przedszkolach, placówkach kształcenia ustawicznego, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i specjalnych ośrodkach wychowawczych.

Według autorów petycji, nauczyciele praktycznej nauki zawodu pracujący w centrach kształcenia praktycznego (CKP) zostali w ustawie niesłusznie pominięci. Przypomnieli, że ta grupa także objęta jest ustawą Karta Nauczyciela - dotyczą ich te same zasady zdobywania awansu zawodowego i pracy oraz podlegają nadzorowi kuratora oświaty. Ucząc młodzież realizują też tę samą podstawę programową kształcenia co nauczyciele z centrów kształcenia ustawicznego, którzy są uprawnieni do przejścia na świadczenia kompensacyjne.

W podobnym duchu wypowiedziała się część senatorów. "Nikt nie potrafi wskazać różnicy między nauczycielami z centrów kształcenia ustawicznego, objętymi świadczeniem, a nauczycielami z centrów kształcenia praktycznego, którzy nie mają do niej prawa" - powiedział Robert Mamątow (PiS). Marek Borowski (niezależny) zauważył zaś, że część centrów kształcenia praktycznego tworzy całość z zespołami szkół, i wówczas nauczyciele tam uczący mają prawo do kompensówek, zaś prawa takiego nie mają nauczyciele z centrów niepołączonych ze szkołami.

Z kolei Józef Zając (PSL) zwrócił uwagę na to, że choć w przypadku objęcia kompensówkami nauczycieli z placówek kształcenia praktycznego, w 2015 r. może to oznaczać koszt dla budżetu tylko do 5,7 mln zł, to już w 2016 r. może to być koszt do 11,6 mln zł, a 2017 r. - do 13,7 mln zł, a w 2018 r. - do 15,9 mln zł.

Podjęcie inicjatywy w sprawie objęcia kompensówkami nauczycieli z placówek kształcenia praktycznego popiera Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Również ich zdaniem, w przypadku tej grupy nauczycieli doszło do niesłusznego pominięcia w ustawie.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.