PARTNER PORTALU
  • BGK

Kończą się prace nad nowelą dot. SIO

  • PAP    12 lipca 2012 - 21:05
Kończą się prace nad nowelą dot. SIO

Do 24 lipca posłowie sejmowych komisji edukacji i samorządu terytorialnego mają zakończyć prace nad projektem nowelizacji ustawy o nowym Systemie Informacji Oświatowej. Projekt zakłada zwiększenie anonimowości danych wrażliwych o uczniach gromadzonych w SIO.
W czwartek na posiedzeniu sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej posłowie zdecydowali, że rządowy projekt nowelizacji ustawy o Systemie Informacji Oświatowej oraz ustawy o systemie oświaty trafi do dalszych prac podkomisji sejmowej.

Projekt na początku lipca przyjął rząd. W Sejmie jest rozpatrywany w trybie pilnym, co powoduje, że posłowie komisji mają przedstawić sprawozdanie z prac nad nim do 24 lipca.

"Projekt ten zawiera rozwiązania zwiększające anonimowość gromadzonych w nowym Systemie Informacji Oświatowej danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkoły i placówki oświatowe, w tym poradnie psychologiczno-pedagogiczne" - poinformował posłów wiceszef MEN Maciej Jakubowski. Podkreślił, że nowelizacja jest odpowiedzią rządu na zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa danych wrażliwych o uczniach, które od 2013 r. będą gromadzone w nowym systemie.

"MEN jest przekonane o słuszności rozwiązań przyjętych w pierwotnym, obecnie obowiązującym brzmieniu ustawy oraz o zgodności tych rozwiązań z konstytucją. Równocześnie jednak chcemy wyjść naprzeciw obawom społecznym dotyczących wykorzystania danych wrażliwych, przede wszystkim danych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej" - powiedział Jakubowski.

Czytaj też: Dane w SIO bardziej anonimowe 

Przeciwko procedowaniu w trybie pilnym nowelizacji protestowali posłowie PiS i Solidarnej Polski. Ich zdaniem, nowela, która dotyczy "kontrowersyjnej i budzącej emocje ustawy" powinna być procedowana w dłuższym czasie.

Projekt poparł Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z projektem, do bazy danych Systemu Informacji Oświatowej nie będą przekazywane dane powiązane z imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL ucznia, dotyczące objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. W bazie danych SIO będą gromadzone wyłącznie dane o liczbie uczniów objętych taką pomocą.

Informacje o wydanych orzeczeniach i opiniach, przekazywane przez poradnie psychologiczo-pedagogiczne do bazy danych SIO, nie będą zawierały danych identyfikacyjnych ucznia, a jedynie numer, datę i przyczynę wydania orzeczenia.

Oznacza to, że informacje o pomocy psychologiczno-pedagogicznej zamieszczane w lokalnych bazach danych (np. w bazach poradni) będą mieć formę spersonalizowaną, natomiast w bazie danych SIO, czyli w zbiorach danych szkół i placówek oświatowych, będą funkcjonowały jedynie w postaci danych zbiorczych, niepowiązanych z danymi osobowymi.

Zgodnie z projektem, szkoła lub placówka oświatowa będzie do bazy danych SIO przekazywać dane dotyczące opinii lub orzeczenia poradni wyłącznie wtedy, gdy rodzice ucznia, któremu poradnia wydała opinię, zdecydują się na objęcie dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju, kształceniem specjalnym lub zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. W tym celu przedłożą dyrektorowi szkoły opinię lub orzeczenie wydane przez poradnię. Dyrektor szkoły po sprawdzeniu w bazie danych SIO, czy dokument taki został wydany i po pozytywnym wyniku weryfikacji, przekaże do SIO informację o objęciu ucznia określonym rodzajem kształcenia specjalnego.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.