PARTNER PORTALU
  • BGK

Kończy się nabór do szkół podstawowych. Cała prawda o 6-latkach już wkrótce

  • AW    30 marca 2016 - 16:20
Kończy się nabór do szkół podstawowych. Cała prawda o 6-latkach już wkrótce
Rodzic dziecka siedmioletniego ma obowiązek, a sześcioletniego – ma prawo – do zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej. (fot.fotolia)

• W wielu miastach kończą się nabory uczniów do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych tzw. obwodowych.
• Harmonogram terminów rekrutacji do szkół poza obwodem ustala każda gmina osobno, więc w zależności od miasta, daty przyjmowania wniosków są różne.
• Gminy wreszcie uzyskają informację na temat tego, ilu sześciolatków można spodziewać się we wrześniu w szkołach, a tym samym, ile klas pierwszych zostanie otwartych.
Przypomnijmy, zgodnie z nowelizacją ustawy oświatowej, od 1 września 2016 roku obowiązkiem szkolnym będą objęte tylko dzieci siedmioletnie. Sześciolatki mogą pójść do szkoły, jeśli taka będzie decyzja rodziców - o ile dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

Innymi słowy, rodzic dziecka siedmioletniego ma obowiązek, a sześcioletniego – ma prawo – do zapisania dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

Oznacza to, że we wrześniu bieżącego roku naukę w klasach pierwszych rozpoczną dzieci siedmioletnie, które w roku szkolnym 2015/2016 miały odroczony obowiązek szkolny, dzieci urodzone w 2010 r., których rodzice podejmą decyzję o rozpoczęciu nauki szkolnej dziecka sześcioletniego oraz te dzieci urodzone w roku 2009, które obecnie są uczniami klasy pierwszej, a ich rodzice zawnioskują o kontynuację nauki w klasie pierwszej. Tu ustawodawca ustalił ostateczny termin złożenia takiego wniosku, który mija 31 marca.

Konkretne dane dotyczące liczebności pierwszych klas w roku szkolnym 2016/2017 mają przynieść dopiero nabory i rekrutacje do szkół.

Zgłoszenie do szkoły obwodowej

Jak podkreśla ministerstwo edukacji, dzieci siedmioletnie i sześcioletnie (jeśli taka jest decyzja rodziców) przyjmowane są do klasy pierwszej szkoły obwodowej z urzędu – na podstawie zgłoszenia rodziców (dokumenty można pobrać ze strony www. większości, o ile nie wszystkich szkół).

Zatem obowiązkiem rodziców jest złożenie takiego wniosku, zgłoszenia w terminie podanym przez szkołę obwodową lub gminę. Dla przykładu w Krośnie zgłoszenie dzieci do I klas w szkołach obwodowych przyjmowane były do 10 marca, w Giżycku do 21 marca, w Skawinie do 30 marca, w Łodzi nabór trwa do 8 kwietnia, a we Wrocławiu do 10 maja.

Zwykle terminy naborów kończą się przed etapem rekrutacji, by szkoły wiedziały iloma wolnymi miejscami dysponują dla dzieci spoza obwodu, ale są też miasta, które nabory prowadzą w formie elektronicznej jednocześnie z procesem rekrutacji, a i takie, jak Słupsk, które czekać będą na deklaracje rodziców niemal do września.

O ile jednak złożenie zgłoszenia w szkole obwodowej dziecka jest równoznaczne z jego przyjęciem, o tyle po złożeniu wniosku w szkole poza obwodem trzeba poczekać na wyniki rekrutacji.

Rekrutacja do szkół poza obwodem

Więcej „zachodu” od rodziców wymaga udział w procesie rekrutacyjnym dziecka do I klasy w szkole podstawowej poza obwodem. Terminy takiej rekrutacji ustala bowiem każda gmina osobno. 

Dla przykładu we Wrocławiu wniosek należy złożyć do 10 maja w szkole pierwszego wyboru (zwykle rodzic ma prawo wyboru do trzech szkół poza obwodem – w wybranej przez siebie kolejności). W Katowicach wnioski do szkół poza obwodem trzeba złożyć do 16 maja, w Opolu i w Chorzowie do 15 kwietnia, w Bydgoszczy do 17 kwietnia, w Warszawie do 24 kwietnia.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.