Koniec kar dla trudnej młodzieży? Nowe wytyczne MEN

Najnowsze rozporządzenie MEN dotyczy ponad 700 placówek w całej Polsce, w których przebywa ponad 30 tys. dzieci. Są to młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze i ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze.
Koniec kar dla trudnej młodzieży? Nowe wytyczne MEN
W komunikacji z wychowankiem opiekunowie, nauczyciele i specjaliści powinni kierować się pozytywnymi relacjami, a nie jedynie systemem dyscyplinujących kar (fot. pixabay)

Rozporządzenie szczegółowo określa liczbę wychowanków w grupie, wymiar zatrudnienia specjalistów (psychologa, pedagoga), zobowiązuje placówki do rozwijania mocnych stron i zainteresowań wychowanków oraz przygotowanie ich do właściwego funkcjonowania w dorosłym życiu - m.in. przez doradztwo zawodowe. Duże znaczenie nadano współpracy z rodzinami dzieci i ułatwianiem im kontaktów z najbliższymi.

Nowe przepisy określają podstawowy standard wyposażenia placówek typu wychowawczego czy socjoterapeutycznego. Precyzują, że w pokojach może mieszkać maksymalnie czworo wychowanków; powinny one mieć charakter jak najbardziej domowy i prywatny. Podkreślono też potrzebę ochrony prywatności i intymności dzieci, np. podczas czynności higienicznych.

Mniej kar, więcej pozytywnych relacji

Jak podkreślono w rozporządzeniu, w komunikacji z wychowankiem opiekunowie, nauczyciele i specjaliści powinni kierować się pozytywnymi relacjami, a nie jedynie systemem dyscyplinujących kar.

Zdaniem Agnieszki Sikory z Fundacji po DRUGIE, która zajmuje się podopiecznymi młodzieżowych ośrodków wychowawczych, to dobre zmiany, które zwracają uwagę na istotę pracy z dziećmi, czyli przystosowanie ich do życia w społeczeństwie. Zwróciła uwagę, że nawet najlepsze prawo nic nie zmieni, jeśli nie będzie respektowane.

O wprowadzenie standardów tego typu placówek oświatowych od lat zabiegał Rzecznik Praw Dziecka.

Ważny kontakt z rodzicami

Odnośnie pracy z dziećmi rozporządzenie za jedno z istotnych zadań uznaje rozpoznawanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i zainteresowań. Wychowawcy powinni tak organizować im zajęcia, by zapewniły im one wszechstronny rozwój i przygotowanie do samodzielności.

Duże znaczenie nadano współpracy ośrodków z rodzicami wychowanków. "Troska o utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami powinna być obecna w pracy wychowawczej od pierwszych dni pobytu wychowanka w ośrodku. Współpraca ta ma bardzo duże znaczenie w procesie wychowawczym, pozwala odpowiednio reagować na potrzeby wychowanka oraz ułatwia funkcjonowanie wychowanka w środowisku po opuszczeniu ośrodka" - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

Rozporządzenia ma wejść w życie 1 września 2016 r., z wyjątkiem nowych zasad finansowania młodzieżowych ośrodków wychowawczych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Na dostosowanie się do nowych standardów placówki mają czas do 31 sierpnia 2020 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (4)ZOBACZ WSZYSTKIE

te dzieciaki są trudne to prawda ale trzeba im pomóc bo w dużej mierze to zasługa dorosłych. ale jak zrobi się z nich potwory to lepiej na sumieniu

jura, 2016-05-05 20:38:15 odpowiedz

O jakie to biedne dzieciaki , tluka rodzcow , chleja , cpaja , teraz ustawa poglaszcze po glowce , dobrze robicie smiechu warte .

andreass, 2015-11-19 10:55:46 odpowiedz

Do msl: chyba papierosami,cukierki wyszły z mody.

bezbe, 2015-11-05 17:22:53 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE