PARTNER PORTALU
  • BGK

Kształcenie specjalne zostaje bez zmian

  • PAP    18 stycznia 2013 - 15:18
Kształcenie specjalne zostaje bez zmian

Zasady pomocy uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego nie będą zmienione - poinformowało MEN. Resort zapewnił, że każdy uczeń mający takie orzeczenie ma mieć zorganizowaną odpowiednią do jego potrzeb pomoc i opiekę.
Według resortu edukacji, gwarantują to przepisy dotyczące organizacji kształcenia specjalnego. "Wymóg zespołowego opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET) dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pozostaje niezmieniony" - czytamy na stronie internetowej MEN.

Opracowanie IPET spoczywa na zespole nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zespół ten współpracuje z rodzicami uczniów oraz - w zależności od potrzeb - z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z poradniami specjalistycznymi.

W grudniu minister edukacji Krystyna Szumilas zapowiedziała zmiany w przepisach dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nie dotyczą one jednak pomocy uczniom z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

Projektowane przepisy zakładają odstąpienie od konieczności obligatoryjnego tworzenia zespołu nauczycieli dla każdego ucznia wymagającego jakiejkolwiek pomocy lub wsparcia. Jak wyjaśnia resort edukacji, możliwość elastycznego doboru osób współpracujących, w zależności od potrzeb ucznia, pozwoli na efektywniejszą organizację pomocy dla dziecka i zwiększenie czasu, który nauczyciel będzie mógł przeznaczyć na jej udzielanie. Skróci to także czas oczekiwania ucznia na udzielenie pomocy.

MEN podkreśla, że także w przypadku uczniów mających inne orzeczenie lub opinię, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, lub u których w szkole rozpoznano potrzebę udzielenia pomocy, gdy będzie taka potrzeba, wychowawca klasy będzie współpracował z innymi nauczycielami, specjalistami, rodzicami ucznia i poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

Jak wyjaśniono w komunikacie, gdy problem dziecka będzie ograniczony tylko do jednej sfery, np. będą występowały wyłącznie trudności w opanowaniu materiału z matematyki, nauczyciel tego przedmiotu będzie udzielać uczniowi pomocy w czasie lekcji. Będzie musiał też poinformować o tym wychowawcę klasy. W sytuacji, gdy konieczne będzie objęcie ucznia pomocą także w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, ustaleń dotyczących udziału ucznia w tych zajęciach będzie dokonywał wychowawca klasy we współpracy z nauczycielem matematyki.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, zniesiony ma zostać obowiązek opracowywania kart indywidualnych potrzeb ucznia (KIPU) oraz planów działań wspierających (PDW). Tak jak dotychczas prowadzone będą dzienniki zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawierające indywidualne lub grupowe programy zajęć, ocenę postępów ucznia oraz wnioski do dalszej pracy z uczniem i dzienniki pracy specjalistów. W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wnioski do dalszej pracy nadal uwzględniane będą w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET).

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.