Kto będzie uczyć dzieci polskich urzędników w UE

MEN szuka poprzez konkursy nauczycieli chcących uczyć dzieci polskich urzędników w UE w Szkołach Europejskich w Brukseli i w Luksemburgu. Chodzi o nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki oraz biologii i chemii.
Kto będzie uczyć dzieci polskich urzędników w UE

Szkoła Europejska w Brukseli poszukuje trzech nauczycieli: języka polskiego i matematyki w klasach 1-7 szkoły średniej (uczniowie w wieku 11-18 lat) oraz edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej (uczniowie w wieku 6-11 lat).

Szkoła Europejska w Luksemburgu poszukuje dwóch nauczycieli: jednego uczącego biologii i chemii w klasach 1-7 szkoły średniej oraz jednego nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej.

O pracę w Szkołach Europejskich mogą ubiegać się nauczyciele dyplomowani. Kandydaci muszą wykazać się znajomością języka angielskiego lub francuskiego na poziomie C1, powinni znać inne języki obce używane w tych szkołach (językiem urzędowymi Szkół Europejskich obok francuskiego i angielskiego jest niemiecki). Wśród wymagań stawianych im wymieniono także m.in. umiejętność współpracy w środowisku wielokulturowym.

Termin składania dokumentów przez kandydatów na nauczycieli Szkół Europejskich upływa 10 maja 2013 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkoły Europejskie istnieją na mocy konwencji podpisanej w kwietniu 1957 roku w Luksemburgu przez ministrów edukacji z sześciu ówczesnych państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Pierwsza szkoła dla dzieci pracowników organizacji wspólnotowych istniała jednak już wcześniej - od października 1953 roku w Luksemburgu. W Szkołach Europejskich uczą się dzieci i młodzież od przedszkola aż do matury. Obecnie działa kilkanaście takich szkół: w Belgii, Luksemburgu, Holandii, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Jednym z podstawowych celów działalności Szkół Europejskich jest rozwijanie w uczniach poczucia wspólnoty z innymi Europejczykami przy jednoczesnej pełnej akceptacji swojej odrębności narodowej i kulturowej. Ma temu służyć organizacja nauczania - każde dziecko ma prawo do nauki języka ojczystego od klasy pierwszej aż do matury. W szkołach, w których jest większa grupa dzieci danej narodowości, organizowane są sekcje językowe.

W przedszkolu wszystkie zajęcia odbywają się w języku ojczystym. W szkole podstawowej dzieci uczą się wszystkich przedmiotów ogólnokształcących w języku ojczystym. Jednocześnie od klasy pierwszej uczą się jednego z języków urzędowych do wyboru. W klasie trzeciej pojawia się nowy przedmiot - godziny europejskie - prowadzony w wybranym języku obcym. Celem tych zajęć, prowadzonych w grupach mieszanych narodowościowo, jest budowanie świadomości europejskiej.

Na poziomie szkoły średniej obok zajęć w języku ojczystym pewne przedmioty wykładane są w jednym z języków urzędowych. Do samej matury uczniowie uczą się w języku ojczystym matematyki, biologii, chemii i fizyki. Począwszy od klasy drugiej szkoły średniej wszyscy uczniowie obowiązkowo rozpoczynają naukę trzeciego języka. Może to być dowolny język nauczany w danej szkole. Począwszy od klasy czwartej mogą rozpocząć naukę czwartego języka, w tym wypadku jest to już przedmiot wybierany opcjonalnie. Mogą się również uczyć łaciny i greki.

Zajęcia z języków obcych, począwszy od szkoły podstawowej odbywają się w grupach mieszanych narodowościowo i zawsze prowadzone są przez nauczycieli, dla których dany język jest językiem ojczystym.

Nauka w Szkole Europejskiej kończy się Maturę Europejską (European Baccalaureate). Mogą ją zdawać uczniowie, którzy ukończyli siódmą klasę szkoły średniej, przy czym co najmniej ostatnie dwie klasy w Szkole Europejskiej. Jeżeli uczyli się tylko w klasie siódmej, muszą zdawać egzamin maturalny we własnym narodowym systemie szkolnym.

Sekcje polskie istnieją w Szkole Europejskiej Bruksela I i w Szkole Europejskiej Luksemburg I. W pozostałych szkołach polskie dzieci są uczone języka polskiego, jako ojczystego, natomiast uczęszczają do sekcji językowej wybranej przez rodziców.

Do szkół przyjmowane są dzieci pracowników instytucji europejskich, a także dzieci pracowników instytucji międzynarodowych i ambasad oraz dzieci mieszkające w danym mieście. Dzieci osób zatrudnionych w instytucjach UE mają prawo uczyć się w Szkołach Europejskich bezpłatnie; dla pozostałych nauka jest płatna.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Mówimy i piszemy po Polsku,język jest Polski,naród Polski ziemia Polska,mieszkamy w Polsce mówimy o Polsce,a do języka wprowadzono słowo POLSZCZYZNA.A zatem pytam się językoznawców końcówka "szczyzna" która została wprowadzona do języka odnosi się do wszystkiego,a jeśli tak:to poprawna Pol...szczyzna daje do zrozumienia,że ziemia Polska,to Polszczyzna, Śląsk,to Śląszczyzna ,a głowa państwa,to Prezydent Polszczyzny.Analogii i skojarzeń jest bardzo wiele,a czy takich nam potrzeba nauczycieli,żeby dzieci urzędników w UE jak najwięcej o Polszczyźnie wiedzieli? rozwiń

Chełmianin N, 2013-05-05 13:23:11 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE