PARTNER PORTALU
  • BGK

Kurator oświaty będzie nadzorował letnie kolonie. Rząd przyjął projekt MEN

  • AT    8 lipca 2015 - 09:59
Kurator oświaty będzie nadzorował letnie kolonie. Rząd przyjął projekt MEN

W trakcie wypoczynku mają być uwzględniane specjalne potrzeby edukacyjne uczestników (Polska, fot.pixabay.com)

Większe bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wypoczynku – to główne cele nowelizacji ustawy oświatowej. Rząd przyjął projekt.
Cele, które zostaną zrealizowane dzięki wdrożeniu rozwiązań zawartych w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym to zapewnienie profesjonalnej opieki wychowawczej, wzmocnienie nadzoru nad organizatorami wypoczynku w kraju i za granicą, rozszerzenie zakresu informacji dostępnych dla rodziców i opiekunów z elektronicznej bazy wypoczynku.

Większy nadzór nad organizacją kursów na opiekunów kolonijnych

Aby wzmocnić bezpieczeństwo uczestników wypoczynku w czasie wakacji, ferii zimowych i przerw świątecznych na ich organizatorów nałożono obowiązek zapewnienia kadry mającej odpowiednie kwalifikacje. Dlatego zwiększony zostanie nadzór nad organizacją kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku.

- W trakcie wypoczynku mają być też uwzględniane specjalne potrzeby edukacyjne jego uczestników, w szczególności wynikające z niepełnosprawności i niedostosowania społecznego lub zagrożenia takim niedostosowaniem. Jednocześnie nową grupą uprawnionych, mających pierwszeństwo do korzystania z wypoczynku finansowanego przez wojewodę będą dzieci żyjące w trudnych warunkach materialnych, w tym samotnie wychowywane - informuje ministerstwo edukacji.

Wprowadzając definicję wypoczynku poszerzono uprawnienia kuratora oświaty do sprawowania nadzoru nad wypoczynkiem, nie tylko w czasie ferii zimowych i letnich, ale także zimowej i wiosennej przerwy świątecznej. Jednocześnie w przypadku wykazania nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci i młodzieży w trakcie wypoczynku, kurator oświaty będzie mógł zarządzić jego zakończenie i nakazać powrót wszystkich uczestników do domu.

Kary dla organizatorów

Jak wyjaśnia resort kurator oświaty nie będzie wydawał organizatorom wypoczynku zaświadczenia o zaakceptowanym zgłoszeniu wypoczynku. Potwierdzeniem akceptacji będzie umieszczenie takiego zgłoszenia w elektronicznej bazie wypoczynku.

- Szkoły i placówki organizujące wypoczynek, który nie musi być zgłaszany kuratorowi oświaty (trwający nie dłużej niż 3 dni), nie będą musiały przesyłać elektronicznej i papierowej wersji zgłoszenia wraz dokumentami potwierdzającymi bezpieczeństwo pożarowe obiektu lub terenu - wyjaśnia MEN.

Wobec nierzetelnych organizatorów wypoczynku przewidziano sankcję grzywny.

- Kara taka będzie nakładana na organizatora, który zorganizował wypoczynek, mimo braku jego zgłoszenia w bazie wypoczynku oraz który nie poinformował kuratora oświaty o zmianach w zgłoszeniu, np. o zmianie wychowawcy lub liczbie dzieci - podaje ministerstwo.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 kwietnia 2016 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • puszatek, 2015-07-09 10:39:38

    Coraz więcej biurokracji, Tylko desperaci organizują jeszcze jakieś wycieczki. Szkoda nerwów i zachodu.