PARTNER PORTALU
  • BGK

Lepszy start w gminie Gostyń

  • BB    21 lipca 2011 - 17:50
Lepszy start w gminie Gostyń

Gmina Gostyń otrzyma dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu „Lepszy start”.
Program zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji. Projektem zostaną objęte dzieci z klas I-III ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Gostyń, czyli 736 uczniów, w tym 162 ze szkół wiejskich.

Jednym z celów projektu jest zapewnienie każdemu dziecku realizującemu pierwszy etap edukacyjny oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej jego indywidualnymi potrzebami, możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia pozalekcyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia logopedyczne, socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne, zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, specjalistyczne zajęcia terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, zdolności artystycznych (plastycznych i muzycznych) oraz językowych. Łącznie zaplanowano 2910 godzin zajęć pozalekcyjnych.

Wyspecjalizowana kadra do prowadzenia zajęć zostanie wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. W ten sam sposób zostaną zakupione pomoce dydaktyczne i sprzęt dla szkół. Gminne szkoły pozyskają sprzęt i pomoce dydaktyczne o łącznej wartości ok. 250.000 zł.

Program będzie realizowany od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012. Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 402.939,40 zł. Projekt będzie w całości finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Koordynatorem projektu z ramienia gminy jest Maria Kaczmarek dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Ryszard Bujak, 2011-07-22 10:08:03

    Zgłaszamy chęć wsparcia państwa w działaniach związanych z profilaktyką zdrowia zapraszamy wszystkich zainteresowanych na nasze strony tematyczne Fundacji 'Akademia Zdrowych Pleców" jesteśmy po to by wam powiedzieć jak temu można zaradzić. Na dolegliwości mięśniowe - szkieletowe cierpi aż 9 m...ilionów Polaków, spośród których za kilka lat około 40 proc. nie będzie zdolnych do pracy. Tylko w 2006--2007 roku 40 proc. orzeczeń o rencie inwalidzkiej wydano właśnie z powodu chorób mięśniowe –szkieletowych Ból kręgosłupa , w szczególności odcinka lędźwiowego, uznano za schorzenie cywilizacyjne -korespondencja mail: generalny@o2.pl  rozwiń