PARTNER PORTALU
  • BGK

Liczba uczniów w gestii dyrektora

  • GK    14 stycznia 2013 - 09:50
Liczba uczniów w gestii dyrektora

Dyrektor przedszkola i szkoły będzie mógł określać liczbę uczniów w oddziale zorganizowanym w podmiocie leczniczym i w jednostce pomocy społecznej.
Taką m.in. zmianę przewiduje rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Minister edukacji już je podpisała. Zaraz potem zostało ono skierowane do podpisu przez ministra zdrowia. Następnie dokument trafi do ministra pracy i polityki społecznej.

W rozporządzeniu m.in. wskazano typy szkół specjalnych, które mogą być tworzone w podmiotach leczniczych. Są to: szkoły podstawowe specjalne, gimnazja specjalne i szkoły ponadgimnazjalne specjalne. W podmiotach leczniczych mogą być tworzone również przedszkola specjalne.

Zrezygnowano z przepisu, który ograniczał możliwość tworzenia szkoły ponadgimnazjalnej wyłącznie w sytuacji, gdy w jej skład wchodziły co najmniej dwa oddziały. Zmiana ta umożliwi zapewnienie realizacji obowiązku nauki uczniom szkół ponadgimnazjalnych także w sytuacji, gdy ich liczba będzie umożliwiała utworzenie tylko jednego oddziału.

Dyrektor odpowiednio przedszkola lub szkoły może zezwolić na odstąpienie od udziału ucznia przedszkola lub szkoły zorganizowanych w podmiotach leczniczych w zajęciach edukacyjnych w sytuacji, kiedy stan zdrowia ucznia uniemożliwia mu udział w tych zajęciach np. po zabiegu operacyjnym. Zwolnienie to może dotyczyć części zajęć edukacyjnych lub wszystkich zajęć, we wskazanym przez lekarza okresie.

Nowe przepisy umożliwiają dyrektorowi przedszkola i dyrektorowi szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, określenie liczby uczniów odpowiednio w oddziale przedszkolnym oraz w oddziale szkoły, zorganizowanych w podmiocie leczniczym i w jednostce pomocy społecznej. Wskazano również na możliwość tworzenia klas łączonych w przypadkach uzasadnionych małą liczbą uczniów lub warunkami ich leczenia oraz terapii, bez względu na typ szkoły.

Natomiast, w odniesieniu do jednostek pomocy społecznej w przypadku małej liczby uczniów, został wprowadzony przepis dopuszczający organizację kształcenia w klasach łączonych w szkołach zorganizowanych w tych jednostkach.

W dokumencie zrezygnowano m.in. ze szczegółowego określania katalogu zamkniętego możliwych do realizacji form specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych, co umożliwi wykorzystanie również innych niż wymienionych w rozporządzeniu form, wynikających ze szczególnych potrzeb psychofizycznych dzieci i młodzieży przebywających w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

Zrezygnowano także z określania minimalnej liczby uczniów w grupie wychowawczej, co daje możliwość utworzenia grupy wychowawczej w każdej sytuacji. Rozwiązanie to jest uzasadnione specyfiką funkcjonowania przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych, w których czas pobytu dziecka wynika wyłącznie z jego stanu zdrowia i towarzyszy temu duża rotacja uczniów.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.