Likwidacja godzin karcianych: ZNP apeluje do MEN ws. zlecania zajęć nauczycielom

• Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował apel do Ministerstwa Edukacji Narodowej o interwencję w sprawie zlecania zajęć po likwidacji tzw. godzin karcianych.
• Nauczyciel poza godzinami pracy musi realizować zadania wynikające ze statutu szkoły, ale przepisy są nieprecyzyjne i stały się podstawą do nadużywania uprawnień m.in. przez dyrektorów szkół.
• Apel ZNP mówi m.in., że dyrektor nie może organizować czasu pracy nauczycieli w tej części czasu pracy, która nie podlega ewidencji.
Likwidacja godzin karcianych: ZNP apeluje do MEN ws. zlecania zajęć nauczycielom
ZNP apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej (fot. brpd.gov.pl)

Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o niezwłoczne zajęcie się problemem nieprawidłowego stosowania w wielu szkołach publicznych w całej Polsce, znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela dotyczących zadań i czasu pracy nauczycieli określonych w art. 42 ust. 2.

Dyrektorzy wykorzystują nieprecyzyjne przepisy

Jak podkreśla ZNP, przepisy te – z powodu nieprecyzyjnego charakteru – stały się podstawą do nadużywania uprawnień przez organy prowadzące szkoły i dyrektorów szkół w stosunku do nauczycieli, których zobowiązuje się do realizacji określonych zajęć z uczniami we wskazanej przez dyrektora liczbie godzin. Decyzje te dyrektorzy podejmują w oderwaniu od przepisów ustawowych, a także odpowiednich regulacji statutowych, uzurpując sobie prawo do samodzielnego planowania pracy szkoły i naruszając tym samym ustawowe kompetencje innych organów szkoły, w szczególności rady pedagogicznej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, czas pracy nauczyciela – choć należy w pełni do szkoły jako pracodawcy – nie podlega pełnemu rozdysponowaniu przez dyrektora szkoły jako kierownika zakładu pracy. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w szkole, ale ZNP stoi na stanowisku, że nie daje to podstawy, aby za pomocą poleceń organizował pracę nauczycieli w tej części czasu pracy, która nie podlega ewidencji.

Nieewidencjonowane zajęcia, wynikające z zadań statutowych szkoły, realizowane przez nauczyciela w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia, powinny być organizowane w szkole z uwzględnieniem jego prawa do autonomicznego kształtowania rozkładu czasu pracy poza pensum – głosi stanowisko ZNP.

Kiedy nauczyciele mają realizować zadania statutowe?

Jak podawaliśmy wcześniej, zgodnie z nowelizacją ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, zlikwidowano dwie dodatkowe godziny, które jeszcze w ubiegłym roku zatrudnieni w szkołach podstawowych i gimnazjalnych nauczyciele musieli przepracować z uczniami w ciągu tygodnia. Natomiast zgodnie z nowymi przepisami, nauczyciel poza lekcjami wciąż musi realizować zadania wynikające ze statutu szkoły, m.in. „zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów”, ale ustawa milczy na temat odpłatności za te godziny, co wykorzystywane jest przez gminy.

"Wobec licznych przypadków nieprawidłowego stosowania prawa o czasie pracy nauczycieli, Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskuje o sformułowanie przez ministra edukacji jednoznacznej wykładni znowelizowanych przepisów oraz pilne zlecenie kuratorom oświaty kontroli w zakresie realizacji w szkole zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły" – czytamy w apelu ZNP.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (6)ZOBACZ WSZYSTKIE

U mnie natomiast P.dyrektor nawet nie zapytała czy zgadzamy się dobrowolnie prowadzić zajęcia tylko oznajmiła, że pracujemy 40 godzin tygodniowo i te 2 dodatkowo powinniśmy traktować jako polecenie służbowe, którego nie wykonanie będzie miało konsekwencje .

Belferka, 2016-10-26 19:51:56 odpowiedz

U mnie w szkole nic się nie zmieniło, nadal 2 godziny ponad etat i dzienniki zajęć. Jest tak jak było.

ewarza, 2016-10-06 16:05:14 odpowiedz

Do Misiaczek: 18 godzin dydaktycznych!!! Jeśli doliczyć do tego przygotowanie do zajęć: scenariusze, potrzebne materiały, przygotowanie i sprawdzanie sprawdzianów, prowadzenie dokumentacji, samodoskonalenie, dokształcania, Oprócz tego opieka na dyżurach dyskotekach, wycieczkach i tym podobnych impre...zach. W nasz czas pracy wchodzą tez późnopopołudniowe zebrania i konsultacje z rodzicami oraz rady pedagogiczne, a do wszystkiego trzeba się solidnie przygotować. Nie wspominam juz o kółkach zainteresowań, zajęciach wyrównawczych, zajęciach dla zdolnych które nauczyciele robią poza pensum. Sądzi ktoś jeszcze ze 40 godzin się nie nazbiera? Kpina to takie komentarze jak twoj rozwiń

Uczetwojedziecko, 2016-09-12 17:16:06 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE