PARTNER PORTALU
 • BGK

Likwidacja godzin karcianych: ZNP apeluje do MEN ws. zlecania zajęć nauczycielom

 • MN    7 września 2016 - 13:34
Likwidacja godzin karcianych: ZNP apeluje do MEN ws. zlecania zajęć nauczycielom
ZNP apeluje do Ministerstwa Edukacji Narodowej (fot. brpd.gov.pl)

• Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował apel do Ministerstwa Edukacji Narodowej o interwencję w sprawie zlecania zajęć po likwidacji tzw. godzin karcianych.
• Nauczyciel poza godzinami pracy musi realizować zadania wynikające ze statutu szkoły, ale przepisy są nieprecyzyjne i stały się podstawą do nadużywania uprawnień m.in. przez dyrektorów szkół.
• Apel ZNP mówi m.in., że dyrektor nie może organizować czasu pracy nauczycieli w tej części czasu pracy, która nie podlega ewidencji.
Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskuje do Ministerstwa Edukacji Narodowej o niezwłoczne zajęcie się problemem nieprawidłowego stosowania w wielu szkołach publicznych w całej Polsce, znowelizowanych przepisów Karty Nauczyciela dotyczących zadań i czasu pracy nauczycieli określonych w art. 42 ust. 2.

Dyrektorzy wykorzystują nieprecyzyjne przepisy

Jak podkreśla ZNP, przepisy te – z powodu nieprecyzyjnego charakteru – stały się podstawą do nadużywania uprawnień przez organy prowadzące szkoły i dyrektorów szkół w stosunku do nauczycieli, których zobowiązuje się do realizacji określonych zajęć z uczniami we wskazanej przez dyrektora liczbie godzin. Decyzje te dyrektorzy podejmują w oderwaniu od przepisów ustawowych, a także odpowiednich regulacji statutowych, uzurpując sobie prawo do samodzielnego planowania pracy szkoły i naruszając tym samym ustawowe kompetencje innych organów szkoły, w szczególności rady pedagogicznej.

Związek Nauczycielstwa Polskiego przypomina, że zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, czas pracy nauczyciela – choć należy w pełni do szkoły jako pracodawcy – nie podlega pełnemu rozdysponowaniu przez dyrektora szkoły jako kierownika zakładu pracy. Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy i przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w szkole, ale ZNP stoi na stanowisku, że nie daje to podstawy, aby za pomocą poleceń organizował pracę nauczycieli w tej części czasu pracy, która nie podlega ewidencji.

Nieewidencjonowane zajęcia, wynikające z zadań statutowych szkoły, realizowane przez nauczyciela w ramach czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia, powinny być organizowane w szkole z uwzględnieniem jego prawa do autonomicznego kształtowania rozkładu czasu pracy poza pensum – głosi stanowisko ZNP.

Kiedy nauczyciele mają realizować zadania statutowe?

Jak podawaliśmy wcześniej, zgodnie z nowelizacją ustawy – Karta nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, zlikwidowano dwie dodatkowe godziny, które jeszcze w ubiegłym roku zatrudnieni w szkołach podstawowych i gimnazjalnych nauczyciele musieli przepracować z uczniami w ciągu tygodnia. Natomiast zgodnie z nowymi przepisami, nauczyciel poza lekcjami wciąż musi realizować zadania wynikające ze statutu szkoły, m.in. „zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów”, ale ustawa milczy na temat odpłatności za te godziny, co wykorzystywane jest przez gminy.

"Wobec licznych przypadków nieprawidłowego stosowania prawa o czasie pracy nauczycieli, Związek Nauczycielstwa Polskiego wnioskuje o sformułowanie przez ministra edukacji jednoznacznej wykładni znowelizowanych przepisów oraz pilne zlecenie kuratorom oświaty kontroli w zakresie realizacji w szkole zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły" – czytamy w apelu ZNP.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (8)

 • Aria, 2017-11-21 06:10:30

  U mnie w szkole, we wszystkich szkołach w mieście nic się nie zmieniło, dalej 2 godziny, dziennik z tych zajęć i nawet hospitacje. Ślązaczka
 • nauczycielka, 2017-09-26 20:37:26

  U mnie w szkole na początku roku dyrekcjia "wbiła" w olan po dwie dodatkowe, nieodpłatne zajęcia w tygodniu dla każdego nauczyciela. Nauczyciel nie miał wpływu na wybór dzieci. Gównie mamy organizować czas dzieciom dojeżdżającym, oczekującym na autobus, chociaż nie tylko. W dziennikach poz...alekcyjnych kazała wpisać inne nazwy: zamiast " kółek" i "zajęć wyrówawnyczh", "zajęcia rozwijające coś tam". Zastanawiam się, czy mam prawo odmówić prowadzenia tych zajęć.  rozwiń
 • Belferka, 2016-10-26 19:51:56

  U mnie natomiast P.dyrektor nawet nie zapytała czy zgadzamy się dobrowolnie prowadzić zajęcia tylko oznajmiła, że pracujemy 40 godzin tygodniowo i te 2 dodatkowo powinniśmy traktować jako polecenie służbowe, którego nie wykonanie będzie miało konsekwencje .