Maluch 2015, które gminy dostaną dotacje?

148 gmin otrzyma dofinansowanie z programu Maluch 2015 na utrzymanie 7 tys. 720 miejsc opieki dla najmłodszych.
Maluch 2015, które gminy dostaną  dotacje?
28 mln zł z pragramu Maluch przeznaczono na utrzymanie miejsc w żłobkach - fot.mpisp.gov.pl

Na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku 151 mln zł, czyli 50 mln zł więcej niż rok wcześniej.

Program Maluch 2015 jest realizowany w jednej edycji, podzielonej na cztery moduły. Pierwszy dotyczy tworzenia nowych miejsc opieki nad najmłodszymi, drugi i trzeci - utrzymania już istniejących. Dwa pierwsze skierowane są do gmin, trzeci do przedsiębiorców i organizacji, a czwarty do uczelni.

Moduł 2 przeznaczony jest dla tych gmin, które starały się o dofinansowanie utrzymania miejsc opieki dla dzieci do lat 3 utworzonych w ramach Malucha do końca 2014 roku. W sumie ministerstwo na ten cel przeznaczyło 30 mln zł. Dofinansowanie otrzyma 148 gmin na utrzymanie 7 720 miejsc opieki.

Najwięcej, bo prawie 28 mln zł, to wsparcie na utrzymanie miejsc w żłobkach. Pozostałe środki przeznaczone będą na dofinansowanie klubów dziecięcych i dziennych opiekunów.

Ile dostały poszczególne gminy? Najwięcej Gdańsk 3,7 mln na 245 miejsc w żłobkach, Bydgoszcz na 235 miejsc w żłobkach 2,3 mln, do Rzeszowa trafią 2 mln z przeznaczeniem na 171 miejsc w żłobkach. 

- Od uruchomienia rządowego programu Maluch liczba instytucji opieki nad dziećmi wzrosła czterokrotnie. W 2011 roku było 571 żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych, na koniec 2014 roku już 2488 – mówi minister Kosiniak-Kamysz.

Lista gmin, które otrzymały dotację TUTAJ

 

 


KOMENTARZE (3)ZOBACZ WSZYSTKIE

Do mama: Jeśli gmina nie zapewni Twojej rodzinie pełnej opieki nad dzieckiem, to zwraca Ci kwotę za prywatne przedszkole!!

babunia, 2015-03-25 07:49:05 odpowiedz

Do mama: to musisz poruszyć ziemię i niebo. Obowiązkiem gminy jest zapewnić opiekę dla dzieci napisz pismo do dyrektora z prośba o zapewnienie od tej do tej i musi. To przepis nakazuje Gminie zaspokojenie twoich potrzeb w tej kwestii, anie nie szkoły czy samorząd

Tomek, 2015-03-23 14:48:05 odpowiedz

w moim mieście Wejherowie w szkołach nie ma opieki dla dzieci które rodzice są zmuszeni obowiązkowo posyłać do zerówek, szkoły każą przyprowadzac dziecko na 4-5 godzin lekcyjnych i odbierać - innej opcji nie ma, świetlica nie przysługuje, opieki w punktach przedszkolnych przy szkołach brak - zwolni...j się z pracy bo dziecko ma obowiązek, ale miasto już nie! pozostaje zrezygnowac z pracy, prywatne przedszkole, albo wynając opiekunkę rozwiń

mama, 2015-03-23 08:54:19 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE

PARTNER SERWISU