PARTNER PORTALU
  • BGK

Mapa szkół zawodowych, znajdź najlepszą zawodówkę

  • bad    2 marca 2015 - 14:00
Mapa szkół zawodowych, znajdź najlepszą zawodówkę

Dzięki mapie MEN gimnazjaliści mogą poznać ofertę szkół zawodowych w całym kraju. Fot. Zespół Szkół nr 101 w Poznaniu

Ministerstwo Edukacji uruchomiło mapę szkół zawodowych. Jak powiedziała minister Joanna Kluzik-Rostkowska, mapa została stworzona po to, aby przede wszystkim gimnazjaliści i ich rodzice mieli szansę poznać ofertę szkół zawodowych działających w ich okolicy.
Na mapie znajdziemy technika i zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży z terenu całego kraju. Umieszczono tam również m.in. informacje o zawodach, w których kształcą szkoły, miejscach praktyk u pracodawców oraz wynikach egzaminów osiąganych przez uczniów tych szkół.

Mapa dostępna jest tutaj.

– Nasza mapa będzie się stale rozwijała. Będziemy ją uzupełniać o nowe informacje. Wszystko po to, by zainteresowani mogli znaleźć tam możliwie najwięcej przydatnych informacji – deklaruje szefowa MEN. – Apeluję do pracodawców: zgłaszajcie nam miejsca praktyk zawodowych, które organizujecie. Będziemy je promować i o nich informować – dodaje Joanna Kluzik-Rostkowska.

Czytaj też: Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru

Aby znaleźć informacje o szkołach w wybranym powiecie, należy: kliknąć na właściwe województwo, po ukazaniu się listy powiatów należy wybrać powiat, a w nim wybraną szkołę.

Pod listą powiatów w każdym województwie znajduje się link do informacji o proponowanych przez pracodawców miejscach realizacji kształcenia praktycznego.

Aby ułatwić zrozumienie treści umieszczonych na mapie podano podstawowe terminy:

* Kształcenie praktyczne – to realizacja kształcenia u pracodawcy przez jeden, dwa lub trzy dni w tygodniu. Może być ono realizowane w warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego lub indywidualnych gospodarstwach rolnych. Kształcenie praktyczne może być także realizowane w całości w jednym z wskazanych powyżej miejsc lub też np. częściowo w warsztacie szkolnym, a częściowo u pracodawcy.

* Młodociani pracownicy - to osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, które podpisały z pracodawcą umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Uczeń – młodociany pracownik realizuje kształcenie praktyczne tylko u pracodawcy w zawodzie, a w zasadniczej szkole zawodowej pobiera naukę z zakresu kształcenia ogólnego. Młodociani pracownicy przystępują najczęściej do egzaminów czeladniczych przed komisjami egzaminacyjnymi izb rzemieślniczych.

* Klasa wielozawodowa – to taka klasa, w której prowadzi się kształcenie w kilku różnych zawodach. Przykład: klasa wielozawodowa może być złożona z 10 młodych ludzi uczących się w zawodzie cukiernik, 10 – w zawodzie piekarz i 8 – w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. W klasach wielozawodowych uczą się przede wszystkim młodociani pracownicy.

* Klasa patronacka - nad nią opiekę objęła jakąś firma. Tego rodzaju opieka firmy nad klasą patronacką może obejmować np. organizację dla uczniów szkoleń, dających możliwość uzyskania dodatkowych certyfikatów, doposażenie szkoły w sprzęt i pomoce naukowe, organizację dla uczniów wyjazdów, pozwalających na poznanie nowych technologii, udział w prowadzonych w tej klasie zajęciach kształcenia zawodowego.

Obecnie w Polsce kształcenie odbywa się w 194 zawodach, w których wyodrębniono 255 kwalifikacji. Mamy 1957 techników i 1684 zasadnicze szkoły zawodowe dla młodzieży.

Mapa przeznaczona jest dla gimnazjalistów, dlatego nie umieszczono na niej szkół policealnych.

Uruchomienie mapy to jeden z elementów trwającego, ogłoszonego przez minister edukacji narodowej, Roku Szkoły Zawodowców. Celem jest nie tyko pokazanie młodzieży oferty techników i szkół zawodowych, ale też m.in. promocja szkolnictwa zawodowego, współpraca z pracodawcami, a także wsparcie doradztwa zawodowego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.