PARTNER PORTALU
 • BGK

Marzena Machałek: Wydajemy ogromne pieniądze na nieefektywne kształcenie zawodowe

 • PAP/JS    22 marca 2017 - 21:22
Marzena Machałek: Wydajemy ogromne pieniądze na nieefektywne kształcenie zawodowe
Marzena Machałek (fot. facebook.com/PoselMarzenaMachalek)

Wiceminister edukacji Marzena Machałek na posiedzeniu sejmowej Komisji Infrastruktury mówiła o konieczności wprowadzenia zmian w szkolnictwie zawodowym.
• Jak mówiła, takie są oczekiwania pracodawców, rodziców, uczniów i nauczycieli.

• Podała, że absolwenci techników to 37 proc. bezrobotnych, a absolwenci zasadniczych szkół zawodowych to 38 proc. bezrobotnych.

• Zapowiedziała, że już od 1 września 2017 r. w miejsce zasadniczych szkół zawodowych wejdą szkoły branżowe I stopnia, od 2019 r. - 5-letnie technika, a od 2020 r. - szkoły branżowe II stopnia.

Podała, że obecnie 25 proc. wszystkich uczniów rozpoczynających naukę w technikach nie kończy ich. Jednocześnie absolwenci techników to 37 proc. bezrobotnych, a absolwenci zasadniczych szkół zawodowych to 38 proc. bezrobotnych.

"Wydajemy ogromne pieniądze z subwencji oświatowej głównie na nieefektywne kształcenie zawodowe. Stąd jest jasne, że należało podjąć działania, które zbudują nowoczesne szkolnictwo zawodowe, które będzie atrakcyjne, skutecznie odpowiadające na wyzwania rynku pracy. Chcemy by uczeń chciał pójść do szkoły zawodowej, był zadowolony, że zdobył atrakcyjny zawód dający mu prestiż społeczny, miał dobrą pracę" - zaznaczyła wiceminister.

Wyjaśniła, że w związku z alarmującymi danymi dotyczącymi szkolnictwa zawodowego z reformą tej części systemu edukacji nie można było dłużej czekać. Dlatego już od 1 września 2017 r. w miejsce zasadniczych szkół zawodowych wejdą szkoły branżowe I stopnia, od 2019 r. - 5-letnie technika, a od 2020 r. - szkoły branżowe II stopnia.

Od 1 września tego roku w szkołach zawodowych kształcenie będzie odbywać się będzie zgodnie z nową klasyfikacją zawodów, opisaną w nowym rozporządzeniu. Rozporządzenie to dotyczy nauki w pierwszych klasach szkół branżowych I stopnia, klasach pierwszych 4-letniego technikum oraz na pierwszych semestrach szkół policealnych. W dokumencie uwzględniono zarówno dotychczas istniejące, jak i nowe zawody - określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów - oraz zmiany w dotychczasowych zawodach.

Jednocześnie w pozostałych klasach 4-letniego technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach szkoły policealnej aż do czasu zakończenia kształcenia będzie funkcjonowało dotychczasowe rozporządzenie MEN z grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

"Kształcenie i szkolenie zawodowe, które powinno - a wiemy, że niekoniecznie odpowiada - na potrzeby budownictwa i kolejnictwa określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (...). Zawiera 213 zawodów należących do 13 ministrów. 13 zawodów jest związanych z budownictwem, a 6 z kolejnictwem, czyli 19 zawodów jest we właściwości ministra infrastruktury" - powiedziała Machałek. Przypomniała, że kształcenie zawodowe odbywa się obecnie w zasadniczej szkole zawodowej, w technikum i szkole policealnej.

Zgodnie z obecnie obowiązującą klasyfikacją kształcenie w budownictwie odbywa się w zawodach: technik budownictwa, technik geodeta, technik urządzeń sanitarnych, monter konstrukcji budowlanych, zdun, murarz-tynkarz, kamieniarz, betoniarz-zbrojarz, cieśla, dekarz, monter izolacji budowlanych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie.×
KOMENTARZE (3)

 • krótko i merytorycznie, 2017-03-23 19:33:25

  Do w.potega@neostrada.pl:
 • w.potega@neostrada.pl, 2017-03-23 14:50:06

  Wartościowe odkrycie. Wątpliwa propozycja zmian. Rzecz nie w zmianie zapisów w papierach i nie w zmianie struktury szkół, albo w zmianie nazwy z zawodowej na branżową. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opublikuje mój artykuł w sprawie uruchomienia procesu ulepszania szkół, także zawodowych. Potr...zebujemy przebudowy mentalności edukacyjnej. Edukacja to nie jest powrót do kształcenia uzupełnionego wychowywaniem, jak było w PRL-u.  rozwiń
 • mzz, 2017-03-23 13:48:55

  Czy mogę otrzymać link do badań, Pani Minister?