PARTNER PORTALU
  • BGK

Matura 2015: Maturzyści o egzaminie z matematyki

  • PAP    5 maja 2015 - 20:55
Matura 2015: Maturzyści o egzaminie z matematyki
(fot. pixabay)

Maturzyści liceów ogólnokształcących, którzy pisali we wtorek egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, znajomością pojęcia funkcji oraz własności figur geometrycznych.
Arkusz rozwiązywany przez maturzystów - który opublikowała Centralna Komisja Egzaminacyjna - zawierał 34 zadania, w tym 25 zadań zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi oraz 9 zadań otwartych, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi oraz poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Podczas rozwiązywania zadań maturzyści mogli korzystać z zestawu wzorów matematycznych oraz z kalkulatora prostego.

Maturzyści musieli wykazać się umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności, np. rozwiązać równanie stopnia trzeciego w postaci iloczynowej, czy rozwiązać podwójną nierówność. Sprawdzana była też umiejętność rozwiązywania nierówności kwadratowych oraz dowodzenia.

Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji, umiejętności korzystania z ich własności. Jedno z zadań polegało na odczytaniu z wykresu zbioru wartości funkcji, inne na umiejętności obliczania miejsc zerowych funkcji liniowej. W jeszcze innym zadaniu maturzyści musieli wyznaczyć najmniejszą i największą wartość funkcji kwadratowej w danym przedziale. Część zadań odwoływała się do znajomości funkcji trygonometrycznych, umiejętności ich obliczania dla kątów rozwartych oraz znajomości zależności trygonometrycznych.

Czytaj też: W poniedziałek odbył się egzamin maturalny z języka polskiego

Zdający egzamin zmierzyli się z zagadnieniami z zakresu geometrii płaskiej i przestrzennej. W zadaniach maturzyści musieli wykazać się umiejętnością obliczania pól figur, znajomością własności prostych równoległych i prostopadłych, umiejętnością szukania zależności w bryłach, obliczania ich pól powierzchni oraz objętości. Np. w jednym z zadań należało obliczyć objętość stożka, którego przekrój osiowy jest trójkątem równobocznym o boku 6, w innym obliczyć pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego trójkątnego, którego każda krawędź ma długość 8.

Część zadań dotyczyła rachunku prawdopodobieństwa. Na przykład maturzyści musieli rozwiązać zadanie, w którym były trzy pojemniki, w każdym z nich znajduje się para kul, z których jedna jest czerwona, a druga - niebieska. Z każdego pojemnika losowana jest jedna kula. Należało obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że dokładnie dwie z trzech wylosowanych kul będą czerwone.

W zestawie były też zadania dotyczące ciągów arytmetycznego i geometrycznego, np. w nieskończonym ciągu arytmetycznym (an), określonym dla n ?1, suma jedenastu początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 187. Średnia arytmetyczna pierwszego, trzeciego i dziewiątego wyrazu tego ciągu, jest równa 12. Wyrazy a1, a3, ak ciągu (an), w podanej kolejności, tworzą nowy ciąg - trzywyrazowy ciąg geometryczny (bn). Trzeba było obliczyć k.

Maturzyści o egzaminie z matematyki

Opinie maturzystów, z którymi rozmawiali dziennikarze PAP, różniły się jeśli chodzi o poziom trudności zadań. Maturzyści, którzy skończyli klasy o profilu matematyczno-fizycznym oceniali je jako łatwe, maturzyści po profilu humanistycznym jako trudne.

Według dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gorzowie Wielkopolskim Tomasza Pluty matematyka jest uznawana za "papierek lakmusowy", jeśli chodzi o maturę. Jego zdaniem związane jest to m.in. z faktem, że dopiero od 2010 roku stała się przedmiotem obowiązkowym.×
KOMENTARZE (1)

  • s, 2015-05-05 21:04:37

    Cześć, w tym roku zdaję maturę i jestem wielkim szczęściarzem, ponieważ wszystkie części matury są w internecie :) Podaje link: latwy.pl/matura2015maj i radzę się spieszyć i pobierać, testy w formacie pdf. polski i majca na 98-100% ;) Pozdrawiam i życzę powodzenia!