PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowieckie: 6 mln zł dla najzdolniejszych uczniów. Trwa nabór wniosków

  • KDS    23 czerwca 2017 - 11:58
Mazowieckie: 6 mln zł dla najzdolniejszych uczniów. Trwa nabór wniosków
Zdjęcie ilustracyjne (fot.pixabay.com)

W sumie 1121 uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, a także zawodowych z województwa mazowieckiego ma szansę otrzymać stypendia naukowe. Trafi do nich 6 mln zł wsparcia z dwóch projektów RPO: Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka oraz Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych. Nabór wniosków w kolejnej edycji już wystartował.
• Najzdolniejsi uczniowie z województwa mazowieckiego mogą starać się o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce. 

• W sumie do podziału jest 6 mln zł, które pochodzić będą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. 

• - To szansa, aby zbudować solidne podstawy przyszłości zawodowej, a także dodatkowa motywacja do dalszej pracy i rozwijania swoich zainteresowań – tak o programie stypendialnym mówi Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego. 

 

Głównym kryterium wyboru są ponadprzeciętne wyniki w nauce. Dla każdej z 1121 wyróżnionych osób przewidziano stypendium w wysokości ponad 477 zł przez 10 miesięcy. Wsparcie będzie wypłacone w dwóch transzach. Otrzymane w ten sposób środki stypendyści będą mogli przeznaczyć m.in. na kursy języków obcych, zakup sprzętu komputerowego, literatury fachowej oraz udział w seminariach czy konferencjach.

– Cieszę się, że po raz kolejny możemy wesprzeć zdolnych, młodych ludzi. Dzięki otrzymanym pieniądzom będą mogli kupić niezbędne pomoce naukowe, zapisać się na kurs językowy, kupić komputer czy wziąć udział w seminariach naukowych. To szansa, aby zbudować solidne podstawy przyszłości zawodowej, a także dodatkowa motywacja do dalszej pracy i rozwijania swoich zainteresowań – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Zainteresowani już mogą się rejestrować on-line do programów stypendialnych. Zapisy trwają do 6 lipca. Wniosek należy zarejestrować na stronie internetowej – www.oeiizk.waw.pl/stypendia/ w przypadku stypendiów ogólnych oraz https://www.oeiizk.waw.pl/stypendiazawodowe/ – w przypadku stypendiów zawodowych. Do 21 lipca br. (w przypadku gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) oraz do 20 lipca br. (w przypadku szkół zawodowych) wygenerowaną z systemu wersję papierową wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową (decyduje data wpływu) na adres urzędu marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
ul. B. Brechta 3
03-472 Warszawa

Dokumenty powinny znajdować się w zaklejonej kopercie opatrzonej opisem zawierającym: imię i nazwisko, adres, nazwę projektu oraz numer identyfikacyjny. 

O stypendia naukowe mogą ubiegać się uczniowie dotychczasowych gimnazjów, a także klas dotychczasowych gimnazjów w ośmioletnich szkołach podstawowych, dotychczasowych trzyletnich liceach ogólnokształcących, dotychczasowych czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia. Wsparcie finansowe może być przeznaczone zarówno na udział w różnego typu zajęciach, warsztatach, wycieczkach edukacyjnych, ale także na zakup literatury fachowej czy niezbędnego sprzętu komputerowego.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.