MEN chce zreformować szkoły dla dorosłych

W wrześniu 2012 r. - obok nowych zreformowanych liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych - zaczną działać także nowe szkoły dla dorosłych: gimnazja dla dorosłych i licea dla dorosłych. Obecne licea i technika dla dorosłych oraz licea i technika uzupełniające będą wygaszane.

Nowe gimnazja i licea dla dorosłych będą dawały możliwość kontynuowania nauki wszystkim tym, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli edukacji w gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkole zawodowej lub ukończyli szkołę zasadniczą, a chcą się kształcić dalej. Jednocześnie w liceach będzie można przygotować się i zdać maturę oraz zdobyć kwalifikacje zawodowe.

O planowanych przez MEN zmianach w strukturze szkół ponadgimnazjalnych rozmawiała w środę z dziennikarzami minister edukacji Katarzyna Hall.

W roku szkolnym 2012-2013 naukę w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczną uczniowie, którzy w obecnym roku szkolnym rozpoczęli naukę w I klasach gimnazjów i uczą się zgodnie z nową podstawą programową nauczania. Będą oni mieli do wyboru naukę w 3-letnich liceach ogólnokształcących i dwóch typach szkół zawodowych: 4-letnich technikach i 3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych. Z systemu znikną zupełnie licea profilowane.

Jak powiedziała Hall, doświadczenia ostatnich lat, w tym egzaminów zewnętrznych pokazały, że licea profilowane nie przygotowują dobrze ani do matury i studiów, ani do wykonywania konkretnego zawodu. Z danych MEN wynika, że z roku na rok maleje ich liczba, gdyż coraz mniej uczniów zainteresowanych jest nauką w nich. W roku szkolnym 2007/2008 w całym kraju było 1550 liceów profilowanych, uczyło się w niż 120 tys. uczniów. W tym roku szkolnym takich szkół jest tylko 708 z 54 tys. uczniów.

W nowych szkołach zawodowych: technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak - zgodnie z reformą kształcenia ogólnego - w liceach ogólnokształcących, treści tam nauczane będą ściśle powiązane z nauczanymi w gimnazjach i będą stanowiły z nimi spójną całość. Edukacja w szkołach zawodowych, tak jak w liceach ogólnokształcących, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Również w nowych - zreformowanych gimnazjach dla dorosłych i liceach dla dorosłych program nauczania ogólnego będzie z sobą powiązany. W obu rodzajach szkół uczniowie będą przyjmowani, zależnie od poziomu ich wcześniejszego przygotowania, do klas, w których będą mogli kontynuować dotychczasową naukę.

Podobnie jak w nowych - zreformowanych liceach ogólnokształcących, w liceach dla dorosłych, uczniowie po zakończeniu kontynuowanego z gimnazjum cyklu kształcenia ogólnego, będą nadal obowiązkowo uczyć się przedmiotów wymaganych na maturze: języka polskiego, matematyki i języka obcego, a także w zależności od profilu w jakim będą się kształcić dwóch lub trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Po zakończeniu nauki i uzyskaniu świadectwa skończenia liceum będą mogli przystąpić do matury.

Jednocześnie uczniowie liceów dla dorosłych będą mogli, jeśli będą chcieli w trakcie nauki w szkole, zdobywać przygotowanie zawodowe na kursach prowadzonych przez szkoły zawodowe czy centra branżowe kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Ukończenie takich kursów i zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe umożliwi im uzyskanie wykształcenia analogicznego do wykształcenia absolwentów techników.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Moim skromnym zdaniem jest to kolejny bubel Pani Minister Edukacji bo jak osoba która pracuje ma zdobyć wykształcenie średnie i nie stracić pracy?? I jakim prawem osoba po Zasadniczej Szkole Zawodowej ma uczyć się kolejne 3 lata? I jakim prawem usuwa się Szkoły wieczorowe? na te i kolejne pytania ...nie dostane odpowiedzi ponieważ ten pomysł jest tak absurdalny że aż śmieszny. Pani Minister dostaje od mnie i od moich kolegów i koleżanek Czerwoną kartkę i pewność że nie będziemy głosowali na PO. rozwiń

Uczeń "Zawodówki", 2011-09-28 18:02:57 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE