PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN chce zreformować szkoły dla dorosłych

  • PAP    20 stycznia 2010 - 18:49

W wrześniu 2012 r. - obok nowych zreformowanych liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych - zaczną działać także nowe szkoły dla dorosłych: gimnazja dla dorosłych i licea dla dorosłych. Obecne licea i technika dla dorosłych oraz licea i technika uzupełniające będą wygaszane.
Nowe gimnazja i licea dla dorosłych będą dawały możliwość kontynuowania nauki wszystkim tym, którzy z różnych przyczyn nie ukończyli edukacji w gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkole zawodowej lub ukończyli szkołę zasadniczą, a chcą się kształcić dalej. Jednocześnie w liceach będzie można przygotować się i zdać maturę oraz zdobyć kwalifikacje zawodowe.

O planowanych przez MEN zmianach w strukturze szkół ponadgimnazjalnych rozmawiała w środę z dziennikarzami minister edukacji Katarzyna Hall.

W roku szkolnym 2012-2013 naukę w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczną uczniowie, którzy w obecnym roku szkolnym rozpoczęli naukę w I klasach gimnazjów i uczą się zgodnie z nową podstawą programową nauczania. Będą oni mieli do wyboru naukę w 3-letnich liceach ogólnokształcących i dwóch typach szkół zawodowych: 4-letnich technikach i 3-letnich zasadniczych szkołach zawodowych. Z systemu znikną zupełnie licea profilowane.

Jak powiedziała Hall, doświadczenia ostatnich lat, w tym egzaminów zewnętrznych pokazały, że licea profilowane nie przygotowują dobrze ani do matury i studiów, ani do wykonywania konkretnego zawodu. Z danych MEN wynika, że z roku na rok maleje ich liczba, gdyż coraz mniej uczniów zainteresowanych jest nauką w nich. W roku szkolnym 2007/2008 w całym kraju było 1550 liceów profilowanych, uczyło się w niż 120 tys. uczniów. W tym roku szkolnym takich szkół jest tylko 708 z 54 tys. uczniów.

W nowych szkołach zawodowych: technikach i zasadniczych szkołach zawodowych, tak jak - zgodnie z reformą kształcenia ogólnego - w liceach ogólnokształcących, treści tam nauczane będą ściśle powiązane z nauczanymi w gimnazjach i będą stanowiły z nimi spójną całość. Edukacja w szkołach zawodowych, tak jak w liceach ogólnokształcących, będzie zamykała rozpoczęty w gimnazjum cykl kształcenia ogólnego.

Również w nowych - zreformowanych gimnazjach dla dorosłych i liceach dla dorosłych program nauczania ogólnego będzie z sobą powiązany. W obu rodzajach szkół uczniowie będą przyjmowani, zależnie od poziomu ich wcześniejszego przygotowania, do klas, w których będą mogli kontynuować dotychczasową naukę.

Podobnie jak w nowych - zreformowanych liceach ogólnokształcących, w liceach dla dorosłych, uczniowie po zakończeniu kontynuowanego z gimnazjum cyklu kształcenia ogólnego, będą nadal obowiązkowo uczyć się przedmiotów wymaganych na maturze: języka polskiego, matematyki i języka obcego, a także w zależności od profilu w jakim będą się kształcić dwóch lub trzech przedmiotów na poziomie rozszerzonym. Po zakończeniu nauki i uzyskaniu świadectwa skończenia liceum będą mogli przystąpić do matury.

Jednocześnie uczniowie liceów dla dorosłych będą mogli, jeśli będą chcieli w trakcie nauki w szkole, zdobywać przygotowanie zawodowe na kursach prowadzonych przez szkoły zawodowe czy centra branżowe kształcenia zawodowego lub ustawicznego. Ukończenie takich kursów i zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe umożliwi im uzyskanie wykształcenia analogicznego do wykształcenia absolwentów techników.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Uczeń "Zawodówki", 2011-09-28 18:02:57

    Moim skromnym zdaniem jest to kolejny bubel Pani Minister Edukacji bo jak osoba która pracuje ma zdobyć wykształcenie średnie i nie stracić pracy?? I jakim prawem osoba po Zasadniczej Szkole Zawodowej ma uczyć się kolejne 3 lata? I jakim prawem usuwa się Szkoły wieczorowe? na te i kolejne pytania ...nie dostane odpowiedzi ponieważ ten pomysł jest tak absurdalny że aż śmieszny. Pani Minister dostaje od mnie i od moich kolegów i koleżanek Czerwoną kartkę i pewność że nie będziemy głosowali na PO.  rozwiń