PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN chce zrezygnować z nauczania indywidualnego w szkołach

  • PAP/JS    26 kwietnia 2017 - 16:37
MEN chce zrezygnować z nauczania indywidualnego w szkołach
Według Agnieszki Niedźwiedzkiej ze Stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci, zmiany w rozporządzeniu przyniosą więcej szkód niż pożytku. (fot. MEN)

MEN proponuje rezygnację z nauczania indywidualnego w szkołach i przedszkolach; dzieci, które tego wymagają miałyby uczyć się w domu. Protestują rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. To pozbawianie dzieci kontaktu z rówieśnikami - mówią.
• MEN przewiduje przepisy przejściowe, tzn. uczniowie, którzy przed dniem 1 września 2017 r. uzyskali orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego, które może być prowadzone w szkole czy przedszkolu, będą je kontynuować do "czasu na jaki zostało wydane orzeczenie".

• Według Agnieszki Niedźwiedzkiej ze Stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci, zmiany w rozporządzeniu przyniosą więcej szkód niż pożytku.

Nauczanie indywidualne może być prowadzone w domu ucznia albo w szkole. Z tej formy kształcenia korzystają np. dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w trakcie leczenia onkologicznego, po operacjach, z obniżoną odpornością.

"Niektóre z nich po prostu przychodzą do szkoły wtedy, kiedy mogą. I zabieranie dziecku, które walczy z ciężką chorobą możliwości pójścia do szkoły i kontaktu z rówieśnikami jest niezrozumiałe" - powiedziała  Agnieszka Niedźwiedzka ze Stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci im. Hansa Aspergera, które pomaga dzieciom z ukrytymi niepełnosprawnościami.

Zmianę przepisów zaproponowano w projekcie rozporządzenia "w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży", które jest konieczne w związku z reformą edukacji, likwidującą gimnazja.

MEN chce zrezygnować zapisu, który pozwalał na organizowanie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie przedszkola lub szkoły. Jak uzasadnia - ta forma kształcenia przeznaczona jest tylko dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia "znacznie utrudnia lub uniemożliwia" realizację obowiązku nauki. Obecnie zaś - jak zwraca uwagę MEN - nauczanie indywidualne w szkołach i przedszkolach obejmowało także uczniów sprawiających trudności wychowawcze, niedostosowanych społecznie.

Według MEN, powinni oni być w szkołach objęci wsparciem odpowiednim do zdiagnozowanych potrzeb czyli pomocą psychologiczno-pedagogiczną lub kształceniem specjalnym, z kolei szkoła powinna usuwać bariery utrudniające funkcjonowanie uczniów (np. architektoniczne).

MEN przewiduje przepisy przejściowe, tzn. uczniowie, którzy przed dniem 1 września 2017 r. uzyskali orzeczenie o potrzebie kształcenia indywidualnego, które może być prowadzone w szkole czy przedszkolu, będą je kontynuować do "czasu na jaki zostało wydane orzeczenie".

Według Agnieszki Niedźwiedzkiej ze Stowarzyszenia Nie-Grzeczne Dzieci, zmiany w rozporządzeniu przyniosą więcej szkód niż pożytku. Jak podkreśliła, przesłanki jakimi kieruje się MEN są słuszne, gdyż nauczanie indywidualne często służy "wypychaniu dzieci chorych czy niepełnosprawnych ze szkół, bo te są niedostosowane do ich potrzeb".

"Całkowita likwidacja nauczania indywidualnego w szkołach nie doprowadzi do tego, że te problemy znikną" - powiedziała Niedźwiedzka.

"Czy kiedy zlikwidujemy nauczanie indywidualne z włączaniem do grupy rówieśniczej na terenie szkoły, to dzieci z zachowaniami trudnymi dostaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która umożliwi im pełne uczestnictwo w lekcjach? Nie, MEN nie gwarantuje takiej pomocy, mówi wprawdzie w rozporządzeniu, że szkoła powinna ją zapewnić, ale szkoła nie ma na to pieniędzy. Dodatkowo dzieci z chorobami przewlekłymi, zaburzeniami zachowania czy chorobami psychicznymi nie mają prawa do kształcenia specjalnego" - powiedziała Niedźwiedzka.×
KOMENTARZE (2)

  • aKa, 2017-05-09 10:28:33

    I będzie jak z nauczaniem domowym. Burza w szklance wody, emocje zamiast argumentów...
  • Prof. Glass, 2017-04-27 09:01:20

    Tak trzymać! Chazarom nie potrzebni są zdolni goje rtylko pracowici!