MEN chce zwiększyć liczbę fakultatywnych dni wolnych w szkołach podstawowych

Maksymalnie osiem - a nie, jak obecnie, sześć - dni wolnych od lekcji będą mogli zarządzić dyrektorzy szkół podstawowych - zakłada projekt nowego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, skierowanego do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
MEN chce zwiększyć liczbę fakultatywnych dni wolnych w szkołach podstawowych
W liceach ogólnokształcących i technikach - tak jak dotychczas - liczba dni do dyspozycji dyrektora będzie wynosić do 10 (fot. pixabay)

Zmiana rozporządzenia związana jest z wprowadzaniem reformy edukacji - wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat i likwidacją gimnazjów.

Projektowane nowe rozporządzenie reguluje m.in. liczbę dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły.

Są to dni wolne od lekcji (mogą być ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych lub w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), o których terminach decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku jej braku - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz poinformowania rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich ich dzieci.

Obecnie takich dni w szkołach podstawowych może być maksymalnie sześć. Po zmianie ma być ich do ośmiu. Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, w ramach ośmiu dni wolnych, trzy dni mogą być wolne z przeznaczeniem na przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, a trzy na rekolekcje.

Zwiększenie - o dwa dni - liczby dni wolnych związane jest z tym, że sprawdzian szóstoklasisty przeprowadzany na zakończenie nauki w 6-letniej szkole podstawowej trwał tylko jeden dzień, a egzamin ósmoklasisty, który ma być przeprowadzany na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej, będzie przeprowadzany w trzy następujące po sobie dni.

W szkołach branżowych, które zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe, dyrektor będzie mógł przeznaczyć do sześciu dni na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; tak samo będzie w szkołach policealnych i placówkach kształcenia praktycznego.

W liceach ogólnokształcących i technikach - tak jak dotychczas - liczba dni do dyspozycji dyrektora będzie wynosić do 10.

Projektowane nowe rozporządzenie zawiera także przepisy dotyczące terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych w szkołach -będą one takie same, jak obecnie obowiązujące.

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w szkołach nowego typu wprowadzanych stopniowo od 1 września 2017 r. Wówczas to zaczną funkcjonować 8-letnie szkoły podstawowe - uczniowie, którzy w czerwcu tego roku skończyli naukę w VI klasach szkoły podstawowej, zamiast do I klasy gimnazjum, pójdą jesienią do VII klasy.

W szkołach starego typu, czyli wygaszanych gimnazjach, 3-letnich liceach ogólnokształcących, 4-letnich technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych nadal będzie obowiązywało obecne rozporządzenie. Będzie ono tam stosowane do końca ich funkcjonowania. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Przegiecie. juz jest tyle wolnego ze szok!

gt, 2017-07-24 08:27:24 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE