PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN chce zwiększyć liczbę fakultatywnych dni wolnych w szkołach podstawowych

  • pt/pap    7 lipca 2017 - 17:06
MEN chce zwiększyć liczbę fakultatywnych dni wolnych w szkołach podstawowych
W liceach ogólnokształcących i technikach - tak jak dotychczas - liczba dni do dyspozycji dyrektora będzie wynosić do 10 (fot. pixabay)

Maksymalnie osiem - a nie, jak obecnie, sześć - dni wolnych od lekcji będą mogli zarządzić dyrektorzy szkół podstawowych - zakłada projekt nowego rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego, skierowanego do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
Zmiana rozporządzenia związana jest z wprowadzaniem reformy edukacji - wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat i likwidacją gimnazjów.

Projektowane nowe rozporządzenie reguluje m.in. liczbę dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych pozostających w dyspozycji dyrektora szkoły.

Są to dni wolne od lekcji (mogą być ustalone np. w dni egzaminów zewnętrznych lub w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy), o których terminach decyduje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady szkoły, a w przypadku jej braku - rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ustalone terminy dla danego roku szkolnego muszą zostać podane do wiadomości nauczycielom, rodzicom i uczniom do 30 września.

W dodatkowe dni wolne szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych oraz poinformowania rodziców o możliwości przyjścia do szkoły i udziału w nich ich dzieci.

Obecnie takich dni w szkołach podstawowych może być maksymalnie sześć. Po zmianie ma być ich do ośmiu. Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, w ramach ośmiu dni wolnych, trzy dni mogą być wolne z przeznaczeniem na przeprowadzanie egzaminu ósmoklasisty, a trzy na rekolekcje.

Zwiększenie - o dwa dni - liczby dni wolnych związane jest z tym, że sprawdzian szóstoklasisty przeprowadzany na zakończenie nauki w 6-letniej szkole podstawowej trwał tylko jeden dzień, a egzamin ósmoklasisty, który ma być przeprowadzany na zakończenie 8-letniej szkoły podstawowej, będzie przeprowadzany w trzy następujące po sobie dni.

W szkołach branżowych, które zastąpią zasadnicze szkoły zawodowe, dyrektor będzie mógł przeznaczyć do sześciu dni na przeprowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie; tak samo będzie w szkołach policealnych i placówkach kształcenia praktycznego.

W liceach ogólnokształcących i technikach - tak jak dotychczas - liczba dni do dyspozycji dyrektora będzie wynosić do 10.

Projektowane nowe rozporządzenie zawiera także przepisy dotyczące terminów rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych w szkołach -będą one takie same, jak obecnie obowiązujące.

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w szkołach nowego typu wprowadzanych stopniowo od 1 września 2017 r. Wówczas to zaczną funkcjonować 8-letnie szkoły podstawowe - uczniowie, którzy w czerwcu tego roku skończyli naukę w VI klasach szkoły podstawowej, zamiast do I klasy gimnazjum, pójdą jesienią do VII klasy.

W szkołach starego typu, czyli wygaszanych gimnazjach, 3-letnich liceach ogólnokształcących, 4-letnich technikach oraz zasadniczych szkołach zawodowych nadal będzie obowiązywało obecne rozporządzenie. Będzie ono tam stosowane do końca ich funkcjonowania. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • gt, 2017-07-24 08:27:24

    Przegiecie. juz jest tyle wolnego ze szok!