PARTNER PORTALU
 • BGK

MEN: Informacje o pracach dot. likwidacji bibliotek szkolnych nieprawdziwe

 • PAP/JS    16 marca 2017 - 16:40
MEN: Informacje o pracach dot. likwidacji bibliotek szkolnych nieprawdziwe
W internecie trwa akcja "Stop likwidacji bibliotek". Jej autorzy zbierają podpisy pod listem do minister edukacji Anny Zalewskiej. (Fot. Pixabay.com)

MEN nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe - podkreślił  resort.
• W internecie trwa akcja "Stop likwidacji bibliotek". Jej autorzy zbierają podpisy pod listem do minister edukacji Anny Zalewskiej.

• MEN zaprzecza jakoby miało likwidować biblioteki szkolne i przypomina, że w nowym prawie oświatowym wzmocniono rolę i znaczenie biblioteki szkolnej, określono jej zadania oraz ich charakter.

• Resort zaznaczył, że w subwencji oświatowej nadal będą uwzględnione środki na wynagrodzenia nauczycieli bibliotekarzy.

W wydanym przez MEN komunikacie można przeczytać, że "biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona".

Przypomniano w nim także, że w nowym prawie oświatowym wzmocniono rolę i znaczenie biblioteki szkolnej, określono jej zadania oraz ich charakter. "W ustawie Prawo oświatowe określiliśmy również sposoby organizacji biblioteki, która uwzględnia w szczególności zadania m.in. w zakresie gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych" - napisano w komunikacie. Zaznaczono, że w sprawie podstawy programowej "wskazaliśmy, że zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze potrzebne do krytycznego odbioru utworów literackich i innych tekstów kultury".

"Podkreślamy, że ministerstwo nie prowadzi żadnych prac dotyczących likwidacji bibliotek szkolnych. Informacje sugerujące takie działania są nieprawdziwe" - napisano w komunikacie. Przypomniano, że w obecnym roku szkolnym 2016/2017 upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży jest jednym z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa.

W internecie trwa akcja "Stop likwidacji bibliotek". Jej autorzy zbierają podpisy pod listem do minister edukacji Anny Zalewskiej. Zachęcają też do wysyłania napisanego przez nich listu do MEN w formie papierowej lub elektronicznej. Jak zaznaczają, ich protest jest obywatelski, niepolityczny.

Autorzy listu wymieniają zagrożenia, jakie staną przed edukacją czytelniczą i bibliotekami szkolnymi po wprowadzeniu reformy edukacji. Zwracają uwagę, że w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych nie znalazła się dotychczasowa preambuła mówiąca o roli biblioteki szkolnej we wspomaganiu kształcenia.

Powołują się też na informację podaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według ZNP, na początku marca MEN przedstawiło koncepcję wyłączenia z subwencji oświatowej środków na wynagrodzenia m.in. dla nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli świetlic szkolnych, psychologów, logopedów. Zdaniem związku, oznaczałoby to przerzucenie kosztów prowadzenia bibliotek i świetlic szkolnych na organy prowadzące szkoły, czyli głównie na samorządy.

"W obliczu dużych wydatków, jakie samorządy będą musiały ponieść na dostosowanie szkół do wymogów reformy edukacji, bardzo łatwo przewidzieć, że skutkiem wyżej wymienionych rozwiązań byłoby faktyczne zlikwidowanie wielu bibliotek w szkołach (szczególnie w małych miejscowościach i na wsiach)" - napisano w liście.×
KOMENTARZE (6)

 • dane, 2017-03-25 22:51:10

  Do miki: ciągle kopiujesz ten sam texy odpocznik niegodny sługo
 • lex, 2017-03-25 22:48:40

  Do miki: kto ci płaci trollu
 • maria, 2017-03-18 11:43:56

  Do miki: Ministerstwo twierdzi, jak podano w artykule, że "biblioteki szkolne są niezwykle istotnym elementem życia szkoły. Ich rola w promowaniu postaw czytelniczych wśród uczniów jest nieoceniona" to muszą zapewnić środki na zakup nowości i zatrudnienie nauczycieli bibliotekarzy, ...którzy nie tylko podają tomy z półek ale prowadzą też wiele działań upowszechniających czytelnictwo: zajęcia z całymi klasami, konkursy czytelnicze na różnych szczeblach Zakup książek do biblioteki to nie koniec, to dopiero początek. Trzeba zachęcać tych nieczytających do sięgnięcia po książkę w ciekawy sposób, wzbudzić ich zainteresowanie, a nie powtarzać tylko po innych, że młodzież nie czyta. Dotarcie z książką także do tych dzieci, których bliscy nie czytają to trudna praca pedagogiczna. Miła atmosfera w bibliotece bardzo jej sprzyja. Dzieci nie są zestresowane i chętnie mówią o sobie, swoich zainteresowaniach, a wtedy właściwie dobrana książka to klucz do sukcesu. Nieczytający uczeń staje się czytelnikiem. Wizyta w bibliotece publicznej nie zastąpi biblioteki szkolnej ponieważ np. siedmiolatki same do niej nie pójdą zwłaszcza jeśli jest w innej miejscowości. Biblioteka szkolna i biblioteka publiczna zostały stworzone aby mogły ze sobą współistnieć dla dobra czytelnika, a nie by konkurować ze sobą. Publiczna ma większe środki na zakup książek, organizację spotkań autorskich,itp. bo służy większej społeczności i są to najczęściej już wyrobieni czytelnicy. Biblioteka szkolna ma zadanie dotrzeć do mniejszej grupy ale pokazać im, że czytanie rozwija i pomaga w nauce.  rozwiń