PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN kontynuuje reformę oświaty: Oto najważniejsze cele i zadania na 2018 r.

  • AW    11 grudnia 2017 - 21:58
MEN kontynuuje reformę oświaty: Oto najważniejsze cele i zadania na 2018 r.
MEN postawił przed sobą pięć najważniejszych celów do realizacji w roku 2018 fot:men.gov.pl

Ministerstwo Edukacji narodowej opublikowało plan dzielności na rok 2018 dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.
• MEN planuje m.in. wsparcie nauczycieli i uczniów w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty.

• Chodzi o przygotowanie i udostępnienie arkuszy do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty (próbny egzamin odbędzie się w grudniu 2018 r.).

• Resort zapowiada też przygotowanie i udostępnienie poradników dla nauczycieli, dotyczących realizacji treści nowej podstawy programowej zajęć informatycznych i informatyki.

 

MEN postawił przed sobą pięć najważniejszych celów do realizacji w roku 2018. Są to:

- podnoszenie jakości kształcenia i wsparcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty poprzez przygotowanie modelowych rozwiązań (etap I);

- przygotowanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;

- zapewnienie właściwego wdrożenia nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;

- wzmocnienie wychowawczej funkcji szkoły, w tym kształtowanie postaw patriotycznych uczniów oraz podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej polskich dzieci i młodzieży zamieszkałych za granicą;

- podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych w zakresie bezpieczeństwa informatycznego poprzez wdrożenie nowej podstawy programowej informatyki w szkole podstawowej oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa informatycznego w szkołach.

Wszystkim celom zostały przypisane konkretne zadania.

Realizacji pierwszego z nich ma służyć ocena prawidłowości zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych, ocena współpracy publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych z przedszkolami i szkołami czy monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz publicznych i niepublicznych szkołach ogólnodostępnych.

Z kolei przygotowanie i wejście w życie rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego, organizacja szkoleń dla trenerów z zakresu doradztwa zawodowego oraz organizacja seminariów dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, upowszechniających nowe rozwiązania w zakresie doradztwa zawodowego mają sprzyjać lepszemu przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu.

MEN planuje ponadto wsparcie nauczycieli i uczniów w przygotowaniu do egzaminu ósmoklasisty. Chodzi o przygotowanie i udostępnienie arkuszy do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty (próbny egzamin odbędzie się w grudniu 2018 r.). Przygotowane zostaną i przeprowadzane konferencje/szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów dotyczących nowej podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych. Wśród zadań służących zapewnieniu właściwego wdrożenia nowej podstawy programowe wymieniono też szkolenia dla rzeczoznawców podręczników szkolnych informujące o celach i istocie zmian w kształceniu ogólnym w szkołach ponadpodstawowych (minimum 200 rzeczoznawców z listy MEN).

Zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w szkołach służyć ma wdrażanie nowej podstawy programowej edukacji informatycznej i informatyki w szkole podstawowej, która rozszerza zapisy dotyczące bezpieczeństwa, o przestrzeganie prawa.

- Zapisy nowej podstawy odnoszą się również do respektowania prywatności informacji, ochrony danych, praw własności intelektualnej oraz bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni – informuje MEN.

Resort zapowiada tez przygotowanie i udostępnienie poradników dla nauczycieli, dotyczących realizacji treści nowej podstawy programowej zajęć informatycznych i informatyki, w tym w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.