PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN negatywnie o projekcie ZNP

  • PAP    20 grudnia 2011 - 11:56
MEN negatywnie o projekcie ZNP

MEN chce, by rząd negatywnie zaopiniował obywatelski projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przygotowany przez ZNP.
Zakłada on m.in. bezpłatną opiekę w przedszkolach i finansowanie przeszkoli z subwencji oświatowej.

Resort przygotował projekt opinii. „Zmiany proponowane w obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie mogą zostać zaakceptowane przez rząd, jakkolwiek zasługują na uwagę, co do kierunku proponowanych rozwiązań” – czytamy w projekcie opinii rządu zamieszczonej w poniedziałek na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Jak zaznaczono, projekt opinii został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Według resortu edukacji, objęcie przedszkoli subwencją spowodowałby dla państwa dodatkowy koszt w wysokości 17 mld zł rocznie. Przyznają jednocześnie, że analiza sprawozdań z wykonania budżetu przez samorządy pokazuje, iż koszt utrzymania przedszkoli (pomniejszony o dochody pochodzące m.in. z opłat wnoszonych przez rodziców i dotacji) wynosi 5,65 mld zł rocznie.

„Biorąc pod uwagę obowiązujący stan prawny, proponowana w projekcie obywatelskim zmiana sposobu finansowania wychowania przedszkolnego, poprzez objęcie tego obszaru finansowaniem w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, wymaga przeprowadzenia bardzo wnikliwych i szczegółowych badań oraz analiz, ponieważ podjęcie decyzji w powyższej sprawie wiąże się ze znaczącymi zmianami systemowymi w sposobie finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Aktualnie w MEN prowadzone są prace mające na celu określenie zakresu i możliwości ewentualnego wsparcia finansowego gmin w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego” – zaznaczono w projekcie opinii.
Napisano w nim także, że w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r. nie przewidziano środków na finansowanie przedszkoli z budżetu państwa.
Obecnie prowadzenie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach oraz tzw. innych form wychowania przedszkolnego, czyli np. ognisk przedszkolnych, należy do zadań własnych gmin i finansowane jest z ich dochodów własnych. Część małych przedszkoli korzysta też ze wsparcia ze środków unijnych, które jednak potrwa tylko do końca 2013 r.

Projekt obywatelski, przygotowany z inicjatywy Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest w Sejmie od października ub.r. Podpisało się pod nim blisko 150 tys. obywateli. Po pierwszym czytaniu trafił do sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, ta pod koniec marca przesłała go do dalszych prac w podkomisji nadzwyczajnej. Jest to już drugi projekt obywatelski ZNP w tej sprawie. Poprzedni złożony w Sejmie w 2008 r. nie spotkał się z poparciem większości sejmowej.

W Sejmie złożony jest jeszcze jeden projekt obywatelski dotyczący oświaty. To projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty przygotowany przez ruch rodziców „Ratuj maluchy!”. Jednym z jego elementów jest także finansowanie przedszkoli z subwencji oświatowej. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się w Sejmie we wrześniu tego roku.

Dofinansowanie wychowania przedszkolnego z budżetu państwa zakład również projekt nowelizacji oświaty złożony do laski marszałkowskiej przez PSL na początku kadencji obecnego Sejmu. Zakłada on wsparcie finansowe gmin w prowadzeniu edukacji przedszkolnej najpierw dla dzieci 5-letnich – od początku 2012 r., a od roku 2014 r. dla 4-latków

Zapisy dotyczące częściowego dotowania wychowania przedszkolnego zawierał też projekt nowelizacji ustawy przygotowany wiosną tego roku przez resort edukacji. Zgodnie z nim dotowane miało być wychowanie przedszkolne dzieci 5-letnich i 4-letnich. Dotowanie pięciolatków miało rozpocząć się w 2014 r., a czterolatków – w 2016 r. Po konsultacjach społecznych i międzyresortowych trafił on w maju do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Nie został skierowany dalej pod obrady Rady Ministrów. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.