PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN o kryterium podziału 0,4 proc. rezerwy oświatowej

  • pt    13 kwietnia 2016 - 08:45
MEN o kryterium podziału 0,4 proc. rezerwy oświatowej
MEN tłumaczy zasady podziału 0,4 proc. rezerwy części oświatowej (fot. Sxc.hu)

• Wnioski z tytułu pomocy JST w przypadkach losowych należy dostarczyć do MEN najpóźniej 40 dni od daty wystąpienie zdarzenia, bądź niezwłocznie po zakończeniu procedury odszkodowawczej, nie później jednak niż do dnia 14 października br. – informuje MEN.
• Resort zachęca o przesłanie wniosków w możliwie najkrótszym terminie.
W nawiązaniu do „Kryteriów podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016” Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym informuje, że wnioski z tytułu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przypadkach losowych (kryterium III) należy dostarczyć do MEN najpóźniej 40 dni od daty wystąpienie zdarzenia, bądź niezwłocznie po zakończeniu procedury odszkodowawczej, nie później jednak niż do dnia 14 października br. – informuje MEN.

Czytaj też: MEN o subwencji oświatowej w 2016 r.

Resort tłumaczy, że przyśpieszenie terminu złożenia wniosku decyduje o terminie przedstawienia go do zaopiniowania na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, a tym samym – wystąpienia do Ministra Finansów o zwiększenie subwencji dla danej jednostki samorządu terytorialnego.

- W przypadku zdarzeń, których termin wystąpienia uniemożliwia złożenie wniosku w ww. terminie, tj. zdarzeń, które miały miejsce w miesiącach X-XII 2015 r. oraz w pierwszym kwartale 2016 r. – napisano w komunikacie.

Departament zachęca o przesłanie wniosków w możliwie najkrótszym terminie.

Jednocześnie departament prosi o zwrócenie szczególnej uwagi na opis zdarzenia – musi być precyzyjny oraz zgodny z opisem zawartym w załączonej dokumentacji oraz kompletność załączonej do wniosku dokumentacji.

Jak tłumaczy MEN, w przypadku wniosków z tytułu dofinansowania doposażenia w pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych (kryterium Vd), w planowanym do zakupu wykazie, stanowiącym uzasadnienie do wniosku, należy uwzględnić jedynie pomoce dydaktyczne, zgodnie z opisem zawartym w „Kryteriach…”. Nie należy natomiast w ww. wykazie ujmować sprzętu szkolnego.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Wasz Ojciec Dyrektor, 2016-04-13 12:05:22

    Przepraszam szanownych specjalistów z DWST, a co to jest "sprzęt szkolny"?