PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN o rekolekcjach. Przypomina szkołom o ich obowiązkach

  • MIW    18 lutego 2016 - 10:48
MEN o rekolekcjach. Przypomina szkołom o ich obowiązkach
W czasie rekolekcji szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. (Fot. : psseslupca.pis.gov.pl)

• Zwolnienie uczniów z zajęć nie oznacza, że mają wolne – zaznacza resort.
• W czasie rekolekcji szkoła nadal odpowiada za bezpieczeństwo uczniów.
• Dyrektor powinien respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania.
Uczniowie uczęszczający na naukę religii organizowaną w szkołach publicznych uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Z kolei uczniom, którzy nie uczestniczą w rekolekcjach, szkoła musi zapewnić w tym czasie opiekę lub inne zajęcia wychowawcze – podkreśla Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z nadchodzącym czasem organizowania rekolekcji wielkopostnych resort przypomniał o zasadach wynikających z przepisów oświatowych (to kolejna w ostatnim czasie wykładnia przepisów, jaką MEN kieruje do pracowników oświaty).

Jak wyjaśnia MEN zwolnienie z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych dotyczy sytuacji, gdy religia lub wyznanie, do którego należą uczniowie, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Jeżeli na terenie szkoły prowadzona jest nauka religii więcej niż jednego wyznania, kościoły i związki wyznaniowe powinny ustalić wspólny termin rekolekcji.

Zwolnienie uczniów z zajęć szkolnych – jak czytamy na stronie resortu nie oznacza jednak uzyskania przez nich dodatkowych dni wolnych od nauki. Ma jednak na celu umożliwienie im uczestniczenia w odbywających się w tych dniach rekolekcjach wielkopostnych.

- Warto zaznaczyć, że w tych dniach szkoła nie jest zwolniona z wypełniania funkcji wychowawczej i opiekuńczej. Tym samym jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo wszystkich uczniów. Dotyczy to zarówno uczniów odbywających rekolekcje, jak i tych, którzy w tym czasie uczestniczą na jej terenie w zajęciach opiekuńczych i wychowawczych. Z tego względu szkoła ma prawo do kontroli obecności na zaplanowanych w tych dniach zajęciach. Opiekę nad uczniami w czasie rekolekcji zapewniają nauczyciele religii. Dyrektor szkoły – jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa uczniów – może zwrócić się jednak do pozostałych nauczycieli z prośbą o pomoc w zapewnieniu uczniom opieki w czasie ich przemieszczania się do miejsca odbywania się rekolekcji i w drodze powrotnej do szkoły. W tym przypadku dyrektor powinien jednak respektować prawo nauczycieli do wolności sumienia i wyznania – przypomina MEN.

Komunikat zwraca uwagę również, że jeśli program rekolekcji ogranicza się np. tylko do jednej lub dwóch godzin zajęć w ciągu dnia, to szkoła – w porozumieniu z organizującymi rekolekcje – może ustalić, że uczniowie uzyskują w tych dniach tylko częściowe zwolnienie z zajęć szkolnych. W pozostałym czasie uczniowie uczestniczą w zajęciach, zgodnie z ustalonym na te dni planem zajęć szkolnych. Nie jest jednak właściwą praktyką organizowanie w tym czasie sprawdzianów i klasówek.
Dodatkowo dyrektor szkoły, ustalając te dni jako wolne (lub częściowo wolne), jest zobowiązany zaplanować roczny czas pracy szkoły w taki sposób, aby zapewnić pełną realizację przyjętych przez szkołę programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.