PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN o stosowaniu przepisów przejściowych

  • pt    1 lutego 2017 - 10:53
MEN o stosowaniu przepisów przejściowych

MEN informuje, że obowiązujące przepisy przejściowe umożliwiają podjęcie jeszcze w bieżącym roku szkolnym działań dotyczących roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat szkolnych w oparciu o nowe przepisy oświatowe.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało objaśnienie dotyczące podejmowania działań w oparciu o nowe przepisy oświatowe.

Jak pisze resort, art. 307 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe stanowi, że „Czynności podejmowane na rok szkolny 2017/2018 i następne lata szkolne dotyczące organizowania i prowadzenia kształcenia, wychowania i opieki w jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, oraz realizowania zadań oświatowych w tych latach szkolnych, są podejmowane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe oraz ustaw zmienianych w art. 4 i 15, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a także zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie tych ustaw, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.”

MEN dodaje, że przepis ten wszedł w życie z dniem 26 stycznia 2017 r. (art. 369 pkt 2 ww. ustawy).
W związku z wątpliwościami dotyczącymi możliwości stosowania przed dniem 1 września 2017 r. nowych przepisów oświatowych, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2017 r., Ministerstwo Edukacji Narodowej objaśnia:

- Przyjęte rozwiązanie oznacza, że czynności dotyczące jednostek systemu oświaty podejmowane m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorów szkół, inne podmioty w trwającym już obecnie roku szkolnym 2016/2017, a dotyczące przygotowania i organizacji przyszłego roku szkolnego 2017/2018 (lub następnych lat szkolnych), są podejmowane na podstawie art. 307 ust. 2 już w oparciu o nowe przepisy oświatowe oraz w oparciu o przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw.

Przepis cyt. art. 307 ust. 2 umożliwia więc podjęcie jeszcze w bieżącym roku szkolnym działań dotyczących roku szkolnego 2017/2018 i następnych lat szkolnych w oparciu o nowe przepisy oświatowe.

Jak podkreśla MEN, takie rozwiązanie jest zamierzone i prawidłowe, a ewentualne wątpliwości co do możliwości stosowania nowych przepisów oświatowych przed dniem 1 września 2017 r. są nieuzasadnione.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.