PARTNER PORTALU
  • BGK

MEN: od nowego roku jednolite zasady na egzaminach zawodowych

  • pt/pap    29 grudnia 2017 - 17:44
MEN: od nowego roku jednolite zasady na egzaminach zawodowych

Wspieranie kształcenia zawodowego w Polsce jest jednym z priorytetów działania MEN (fot. pixabay)

Dwa nowe zawody w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego, jednolite zasady zdawania egzaminów potwierdzających kwalifikacje oraz sposób podziału subwencji oświatowej – to część zmian w rozporządzeniach MEN, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
W przesłanym komunikacie Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomniało, że z pierwszym dniem nowego roku wejdzie w życie m.in. nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzaminy takie zdają uczniowie wszystkich szkół zawodowych po to, by uzyskać prawo wykonywania zawodu.

Czytaj: Oświata. Zobacz, co się zmieni w 2018 roku

Zgodnie z nią ujednolicono niektóre przepisy dotyczące warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu. I tak, uczniowie, słuchacze i absolwenci będą zdawali egzaminy na tych samych zasadach, bez względu na to, czy naukę rozpoczęli przed, czy po 2017 r. Dodatkowo doprecyzowano przepisy dotyczące danych osobowych w dokumentach egzaminacyjnych i uregulowano kwestie składania deklaracji.

Od stycznia - zgodnie z nowelizacją rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego - wprowadzone zostaną dwa nowe zawody: monter stolarni budowlanej i technik informatyk. Ujednolicono tez nazewnictwo i uporządkowano numerację w tabelach dotyczących klasyfikacji.

Od początku stycznia - zgodnie z nowelą rozporządzenia w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - zmieniają się również zasady naliczania i rozliczania dotacji. Nie będzie ona naliczana tylko dla gmin, ale dla wszystkich jednostek samorządu, które prowadzą placówki wychowania przedszkolnego lub są ich organem rejestrującym.

1 stycznia wejdzie w życie także nowe rozporządzenie w sprawie podziału subwencji oświatowej (minister edukacji jest zobowiązana do wydania takiego rozporządzenia co roku). Środki z subwencji są dzielone między poszczególne samorządy na podstawie tzw. algorytmu podziału subwencji oświatowej, opisywanego w załączniku do rozporządzenia ws. podziału subwencji.

Wprowadza ono m.in. nową definicję tzw. małej szkoły oraz zasadę "subwencja za efekt" w szkołach dla dorosłych.

Do tej pory, jako "małą szkołę" rozumiało się szkołę podstawową, w której liczba uczniów nie przekraczała 70. Zgodnie z nową definicją "mała szkoła" to taka, w której średnia liczba uczniów w klasie nie przekracza 12 uczniów. Chodzi m.in. o to, by dotychczasowe małe szkoły nie straciły swojego statusu w związku z wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych z 6 do 8 lat, a co za tym idzie ze zwiększeniem liczby uczniów w tych szkołach o dodatkowe roczniki.

W stosunku do obowiązujących w 2017 r. zmieniono także wartość niektórych wag, czyli mnożników, dzięki którym kwota na jednego ucznia wzrasta w zależności od typu i specyfiki szkoły, placówki lub potrzeb ucznia, np. związanych z jego niepełnosprawnością.

Dodana została też zupełnie nowa waga "za zdany egzamin" dla uczniów w liceum dla dorosłych, którzy zdali maturę, uczniów szkół policealnych, którzy zdali egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie, uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Od nowego roku wchodzą też w życie przepisy znowelizowanych rozporządzeń: w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego oraz w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym prowadzony jest oddział przedszkolny w szkole.

I tak od początku roku lokal żłobka lub klubu dziecięcego dla dzieci do lat 3 będzie się mógł mieścić w tym samym budynku, a także w tej samej strefie pożarowej, w której znajduje się przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inna forma wychowania przedszkolnego. Głównym celem tej zmiany jest zwiększenie dostępności do opieki żłobkowej. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.